fbpx
ecocouncil article alt banner img

Vismændene støtter Det Økologiske Råds forslag om afgift på brændefyring

13 April 2018 | Energi & Klima | Luftforurening

Vismændene støtter Det Økologiske Råds forslag om afgift på brændefyring

Vismændene fremlægger spændende kapitel om begrænsning af luftforurening, mens kapitlet om fossilfrihed i 2050 hænger fast i teoretiske antagelser.
Vismændene foreslår i deres nye miljøøkonomiske rapport, at der indføres en afgift på brændefyring – og vel at mærke ikke på brænde, som den forrige regering foreslog i 2013. Vismændene tager udgangspunkt i, at brændefyring er så godt som ureguleret, til trods for, at det bidrager med hovedparten af den samlede luftforurening fra danske kilder – men kun leverer 3% af det danske energiforbrug. Der er også meget tilbage at gøre i forhold til luftforurening fra transport og fra landbrug, men her findes trods alt en regulering.

Luftforurening fra brændefyring er særligt problematisk i byerne, hvor naboerne bor tæt. Samtidig er der netop her adgang til fjernvarme, hvorfor der ikke er behov for brændefyring. Derfor peger vismændene på en afgift på brændefyring, som er højere i by end på landet og højere for forældede og stærkt forurenende brændeovne. Det kan opnås ved hjælp af en simpel temperaturmåler, som placeres i skorstensrøret. Forslaget blev fremsat af miljøorganisationen Det Økologiske Råd i 2014.

Vismændene påviser, at der kan høstes enorme helbreds- og samfundsøkonomiske gevinster ved at reducere luftforureningen. Alene afgifter på privat brændefyring kan redde 300 danske liv årligt.

Det er skræmmende, at politikerne forsat ignorerer forurening fra privat brændefyring, der er ansvarlig for 70% af landets partikeludledning og helbredsomkostninger for 5,5 mia. kr. årligt, selv om brændefyring kun dækker 3% af landets energiforbrug” siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske Råd. 

Danmark fossilfrit i 2050 
I kapitlet om fossilfrit Danmark i 2050 anvender vismændene en meget teoretisk tilgang, hvor de bl.a. går ud fra at EU's kvotesystem for CO2-udledning fungerer og faktisk begrænser udledningerne – til trods for at kvoteprisen i en årrække har været så lav, at den reelt slet ikke begrænser udledningerne. Vismændene konkluderer på den baggrund, at det ingen effekt har, når Danmark sænker sine udledninger inden for kvotesektoren, f.eks. el- og varmeproduktion. Derfor mener vismændene, at Danmark alene skal begrænse udledningerne uden for kvotesektoren. Men Danmarks styrkepositioner ligger netop først og fremmest i kvotesektoren, f.eks. i form af vores vindmølleudbygning.

Vismændenes påstand om, at reduktion af CO2-udledning inden for EU's kvotesystem er uden effekt har muligvis rod i lærebøgerne, men ikke i virkeligheden”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Vismændene hævder også, at højere energiomkostninger reducerer reallønnen, og at når virksomhederne så forsøger at spare på energien ved at bruge mere kapital og arbejdskraft – ja, så vil produktiviteten og den samlede produktion falde. Men virkeligheden har vist, at netop når virksomheder presses til at spare på energien, øger det innovationen, til gavn for konkurrenceevnen. Danmark har en stor produktion og eksport inden for grøn teknologi – en stor del er skabt fordi vi er gået i spidsen med energibesparelser.

Vismændene hævder, at højere energiomkostninger via energibesparelser fører til fald i produktiviteten og den samlede produktion. Men virkeligheden har vist, at det tværtimod fremmer innovationen, når virksomhederne presses til at spare på energien”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege. 

Læs Kommentarer til Diskussionsoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råd 2016 >>
Læs kommentarer som  pdfPDF >> (290 KB) 

For mere information: Christian Ege, tlf. 28580698 eller Kåre Press-Kristensen, tlf. 22811027

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts