fbpx
ecocouncil article alt banner img

Undtagelser fra begrænsning af anvendelsen af bly i elektrisk og elektronisk udstyr inden for (RoHS-direktivet)

4 April 2018 | Kemikalier & Plast | Luftforurening

Det Økologiske Råds kommentarer til en række rammenotater om undtagelser fra begrænsning af anvendelsen af bly i elektrisk og elektronisk udstyr inden for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU (RoHS-direktivet)  

 Direktivets bilag III og IV indeholder en optegnelse over de materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr, til specifikke anvendelser, som er fritaget fra begrænsning i henhold til direktivet. Undtagelserne har en varierende udløbstid, typisk 5 år.

M50-18 cermetbaserede komponenter til trimmerpotentiometre

Undtagelserne har en udløbstid som varierer i kategorierne. Det Økologiske Råd anbefaler at der er særlig fokus på udfasning af komponenter med indhold af bly som anvendes i

kategori 1-7 og 10, som bl.a. omfatter store og små husholdningsapparater, legetøj og fritid- og sportsudstyr, it- og teleudstyr. I betragtning af, hvor skadelig bly er særligt ift. børn, så bør undtagelsen som minimum IKKE forlænges til legetøj. Det bør være vigtigere, at børn ikke udsættes, end at de har adgang til specifikt legetøj, hvor anvendelsen af bly er nødvendig.

Generelt bør muligheden for genanvendelse og recirkulation af elektroniske materialer og komponenter have en høj prioritet i reguleringen.

Med den korte frist har vi ikke haft tid til at se på, hvordan man definerer blyindhold - om det er afgivelse eller totalindhold. Vi ved, at det tidligere var et problem, bl.a. i legetøjsdirektivet, at man kun så på afgivelse af bly, testet enten ved spytsimulering eller simulering af mavesyre. Analyser viste dengang, at der kunne gemme sig et højt totalindhold bag en meget lav afgivelse. Dermed tog man ikke højde for mekanisk slid på bl.a. legetøj, som gør at bly kan havne i husstøv, hvorfra børn så kan indtage det. Det er derfor vigtigt, at der er grænser for totalindhold af bly – og tungmetaller i det hele taget – og ikke blot afgivelse.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts