fbpx
ecocouncil article alt banner img

Udkast til bekendtgørelser vedrørende pristillæg til vindmøller, stamdatabekendtgørelsen og bekendtgørelsen om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller

22 May 2018 | Energi & Klima | Luftforurening

Det Økologiske Råds høringssvar til Høring af udkast til bekendtgørelser vedrørende pristillæg til vindmøller, stamdatabekendtgørelsen og bekendtgørelsen om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller

Det Økologiske Råd har ingen bemærkninger til selve indholdet af udkastet til det fremsendte udkast til bekendtgørelse, idet der ikke ændres principielt i forhold til gældende regler.

Vi vil derfor kun benytte lejligheden til at bemærke, at vi generelt anser den særligt høje prisstøtte til små vindmøller for uhensigtsmæssig.

Vi finder endvidere, at nettomodregningsmodeller for små vindmøller tilsluttet i egen installation bør udfases og inkluderes i en samlet ordning for alle vindmøller på land, baseret på produktionstilskud uanset tilslutningspunkt i eller uden for egen installation, så små vindmøller får samme regler som store vindmøller.

En sådan samlet tilskudsordning for alle vindmøller på land uanset størrelse vil efter vores opfattelse billiggøre den grønne omstilling og gøre det lettere at regulere området fremadrettet.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts