fbpx
banner img

Transport

Det Økologiske Råd arbejder for at reducere luft-, og støjforurening samt klimabelastningen fra transport.

Transportsektoren er blandt de største udledere af CO2 og sundhedsskadelige partikler, og er derfor et centralt fokusområde i arbejdet for en grøn omstilling af vores samfund. Den store vækst i vores transportbehov, der primært dækkes af fossile brændstoffer som benzin og diesel, er en enorm udfordring, både for klimaet og for luftkvaliteten, særligt i vores byer.

Derfor arbejder vi for at fremme brugen af mere miljøvenlige - og mindre pladskrævende - transportmidler (som fx cykler) og for at den energi, der bruges til transport skal bruges effektivt og være fra ren vedvarende energi.

Det Økologiske Råd har gennemført flere projekter, med henblik på at introducere renere teknologi til transport, herunder elbiler, og pluginhybridbiler i delebilsflåder, biogas til skraldebiler i Københavns Kommune, elcykler til særlige grupper borgere m.m.

Vi lægger også et stort arbejde i at påvirke EU-beslutninger omkring transport. Dette sker bl.a. gennem den Europæiske sammenslutning af NGO'er Transport & Environment, hvor vi i øjeblikket også har formandskabet.

 

Vis som

133 items found

Modtag Nyhedsbrev