fbpx
ecocouncil article banner img

Trafikkens forurening

4 September 2017 | Transport

Trafikkens luftforurening forårsager hvert år mange hundrede for tidlige dødsfald, tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat aktivitet grundet sygdom.

Trafikkens luftforurening forårsager hvert år mange hundrede for tidlige dødsfald, tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat aktivitet grundet sygdom. Alene i København dør op mod 500 af partikelforureningen fra trafikken. Til sammenligning omkommer ca. 15 i trafikulykker. Det er især forurening med ultrafine partikler og gassen kvælstofdioxid som generer sundheden. Forureningen stammer hovedsagligt fra dieselkøretøjer: Lastbiler, busser, varebiler, taxa og persondieselbiler.

Det Økologiske Råd foreslår, at alle dieselkøretøjer får påbud om lukkede partikelfiltre. Ligeledes skal tunge køretøjer have et påbud om SCR-katalysatorer. Desuden bør forureningen fra knallerter reguleres. Men regeringen lytter ikke. I stedet for at nedbringe luftforureningen har regeringen besluttet at bede om udsættelse for EU's grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid så længe som overhovedet muligt.

 defaultDownload folderen om ren luft ved søerne i København (238.55 kB) (238 KB)

 defaultDownload afrapporteringen om luft- og støjforurening på Gasværksvejens skole (2.09 MB) (2.09 MB) , der ligger på Vesterbro. 

Læs mere og bestil publikationen:

Download publikationen Trafikkens forurening her (3.6 MB)

Miljøzoner
Miljøzoner med stramme krav til emissioner er et effektivt middel til at reducere luftforureningen. Det Økologiske Råd forsøgte i 2008 sammen med Miljøpunkt Nørrebro, DN og NOAH-Trafik at anlægge sag mod den danske stat. EU-kommissionen gav miljøorganisationerne ret i klagen og at Danmark kan sagtens overholde EU's grænseværdier for luftforurening ved at stille krav om partikelfiltre og kørselsafgifter. Du kan læse mere om klagen og baggrunden her:

 defaultGlobal Økologi "Danskerne vandt - Miljøministeren tabte >> (349 KB)

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts