fbpx
ecocouncil article alt banner img

Til EU-miljøspecialudvalget om kosmetikforordningen

6 March 2017 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening støtter regeringens indstilling til at stemme imod Europa-Kommissionens fremsatte forslag om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter.

Vi er enige i at forslaget vil sænke beskyttelsesniveauet for forbrugerne og vi lægger vægt på, at der ligger en indstilling fra Sverige til behandling om at klassificere zink pyrithion på listen over CMR-stoffer. Denne indstilling er fra 26. oktober 2016, og har dermed ikke haft lang behandlingstid. Vurderingen fra VKF som Kommissionens indstilling beror på er fra 2013, og indstillingen bygger dermed ikke på nyeste tilgængelig viden. Derfor kan vi ikke støtte Kommissionens forhastede forslag.

Vi mener, at det generelt er den forkerte vej at gå at tillade højere grænseværdier samt flere anvendelses muligheder for stoffer der er mistænkt CMR og støtter regeringen i arbejdet om at udfase disse stoffer.

Vi vil også gøre opmærksom på potentielle miljøkonsekvenser ved at tillade øget brug af zink pyrithion i hårprodukter der afrenses, da disse kan ende i miljøet med påvist skadelig effekt på udviklingen hos flere marine organismer.

Juan Bellas, Åke Granmo, Ricardo Beiras, Embryotoxicity of the antifouling biocide zinc pyrithione to sea urchin (Paracentrotus lividus) and mussel (Mytilus edulis), Marine Pollution Bulletin, Volume 50, Issue 11, November 2005, Pages 1382-1385

Francisco Sánchez-Bayo, Kouichi Goka, Unexpected effects of zinc pyrithione and imidacloprid on Japanese medaka fish (Oryzias latipes), Aquatic Toxicology, Volume 74, Issue 4, 30 September 2005, Pages 285-293

Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening støtter regeringens positive indstilling til at stemme for Kommissionens forslag om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (kosmetikforordningen) på samme baggrund, netop at det øger beskyttelsesniveauet for forbrugerne i forhold til at udvikle kontaktallergi.

Vi vil dog påpege at fristerne på 4 år for tilbagetrækningen af de tre stærkt allergifremkaldende parfumestoffer hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC), 2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyd (atranol) og 3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyd (chloroatranol) er for lang. Vi henstiller til at disse bliver betragteligt nedsat, da stofferne ikke anses for sikre at bruge for forbrugerne og har de højeste tilfælde af udvikling af kontakt allergi.

Vi påpeger et stærkt ønske om at udvide dette forbud til flere problematiske parfumestoffer.

På vegne af Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening,

Malene Møhl
Cand. Scient. Biologi, rådgiver i kemikalier
Det Økologiske Råd
malene@ecocouncil.dk
Tlf. +45 33 18 19 34

Therese Nissen
M.Sc. Biology, Natur- og miljømedarbejder
Danmarks Naturfredningsforening
tgdn@dn.dk
Tlf. +45 31 19  32 31

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts