fbpx
ecocouncil article alt banner img

Støtte til energieffektive og intelligente bygninger

3 July 2018 | Byggeri & Bolig | Energi & Klima | Luftforurening

Det Økologiske Råds svar på ”Høring af bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger”

Det Økologiske Råd hilser støtteordningen velkommen, da der er behov for yderligere forsøg med en databaseret forbedring af eksisterende bygninger, både med hensyn til forbedret energieffektivitet og forøgelse af bygningers fleksibilitet og deres medvirken til at udnytte nødvendig fremtidig lagerkapacitet på de forskellige energiarter.

Vi vil påpege, at det bør være muligt at udbrede støttemulighederne til kommunerne og regioner også til de respektive forsyningsselskaber og deres digitalisering og data for hermed at opnå bedre samlet datagrundlag for at løse opgaven.

Vi ser nemlig fortsat, at der er betydelige problemer med indhentning af entydige og kvalitativt brugbare basisdata, som forudsætning for en optimeret energieffektivisering. Et samarbejde om data mellem kommuner og regioner, private aktører og forsyningsselskaberne vil kunne bidrage til samlede optimerede energieffektivitets løsninger.

Særligt ser vi tilstedeværelsen af data som mangelfuld i henhold til at indhøste det store potentiale for energieffektivisering, som ligger i en optimering af de store tekniske energisystemer både med hensyn til opbygning, idriftsættelse og løbende driftning.

Her kan energiselskaberne for el og især for fjernvarme ofte bidrage med afgørende data som f.eks. fremløbstemperaturer, returtemperaturer og samlet effektivitet. Data som kan anvendes til at diagnosticere fejl i de tekniske systemer med ofte ganske væsentlig betydning for både bygningens eget forbrug af energi og fjernvarmesystemets samlede effektivitet.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts