fbpx
ecocouncil article banner img

Bygnings-integreret energiproduktion - solenergi

12 June 2018 | Byggeri & Bolig

Solenergiløsninger har i en årrække været noget overset i den danske udbygning med vedvarende energi, hvor fokus som oftest rettes mod udbygning med havvindmøller og omlægning til biomasse på kraftværkerne. Der er dog ikke desto mindre et stort befolkningssegment, som er interesserede i at investere i lokal energiproduktion på deres ejendom. 

Desværre har lokal energiproduktion i mange år fundet sted på bekostning af bygningens æstetiske værdi. Solfangere og solceller har hidtil været forbundet med en stor grim kasse på taget. Indtil nu har der dog være få af dem. Med det aktuelle boom I salget af solcelleanlæg, hvor der alene I 2012 ventes at blive opsat 20.000 anlæg på de danske hustage, er solenergien skyggetilværelse imidlertid slut. Der er kommet stort fokus på solenergi, hvilket naturligt har medført en debat om hvorvidt solcelleudbygningen sker på bekostning af det arkitektoniske helhedsindtryk på det enkelte hus såvel som i bybilledet som helhed. Udviklingen af bygningsintegrerede energiløsninger som sikre, at energianlæggene arkitektonisk matcher husets udtryk, kan derfor få betydelig indflydelse på legitimiteten af den fortsatte udbredelse af solvarme- og solcelleanlæg. 

I 2008 udarbejdede Det Økologiske Råd i samarbejde med Træsektionen under Dansk Byggeri rapporten ”Nye energieffektive byggematerialer af interesse for tømrerfaget – Pilotprojekt med kategorisering og informationsindsamling med fokus på bygningsintegrerede solceller og øvrige materialer”

Download rapporten fra 2008 her

Siden pilotprojektet fra 2008 er der sket en væsentlig forbedring af økonomien i og udbuddet af bygningsintegrerede solcelleanlæg. Det var baggrunden for, at Det Økologiske Råd i samarbejde med interessegruppen VE-Byg under Dansk Byggeris Træsektion i 2011 besluttede at foretage en udvidet kortlægning af det danske marked for bygningsintegreret energiproduktion. Da udviklingen i disse år går meget hurtigt blev rapporten udvidet, opdateret og udgivet i en 2. udgave i 2012. Rapporten indeholder en kortlægning af de VE-løsninger til bygningsintegreret el- og varmeproduktion, der forhandles som standardprodukter på det danske marked.

Download rapporten fra 2012 her: Rapport om bygningsintegreret Energiproduktion

Læs mere

Rapport 2016: Vedvarende energi i bygningsreglementets energirammer

Sammenfatning: Vedvarende energi i bygningsreglementets energirammer (sammenfatning)

Bilag: Vedvarende energi i bygningsreglementets energirammer (bilag)

Lars Køhler

Lars Køhler


lars@ecocouncil.dk

Modtag Nyhedsbrev