fbpx
ecocouncil article banner img

Skibsfart

25 July 2018 | Luftforurening

Selv om miljøkravene til international skibsfart er strammet de seneste år, er skibsfart forsat en vigtig kilde til sundhedsskadelig luftforurening. Over 500 danskere dør årligt grundet luftforureningen fra skibsfart. Østersøen og Nordsøen er såkaldte lavemissionsområder, men selv her må skibenes bunkerolie forsat indeholde 100 gange mere svovl end vejdiesel. Vi har i mange år arbejdet målrettet på at reducere luftforurening fra skibsfart via internationalt samarbejde i EU og FN (IMO). Vi arbejder tæt sammen med de danske myndigheder og maritime organisationer på at stramme miljøkravene til skibsfart og sikre, at de besluttede miljøkrav håndhæves. Lokalt i danske havne har vi forestået en række luftskvalitetsmålinger for at kvantificere og dokumentere den lokale forurening.

Vi arbejder på at forbyde tung bunkerolie i Arktis. Der er allerede forbud mod tung bunkerolie i Antarktis, og et sådan forbud i Arktis vil reducere naturødelæggelser ved oliespild og reducere den mængde sodpartikler (black carbon), der afsættes på isen og accelererer isafsmeltningen. Læs mere om Black carbon og se vores internationale projekthjemmeside her: www.hfofreearctic.org

Vores arbejde dækker både luftkvalitetsmålinger, rådgivningsarbejde for beslutningstagere og kommuner samt information om skibsfartens miljøproblemer via publikationer, foldere, artikler og oplæg.

Det Økologiske Råds arbejde med at reducere luftforureningen fra skibsfart finansieres via Den Danske Maritime Fond, Climate Works Foundation og European Climate Foundation.

Kontaktperson: 

Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, tlf. 22 81 10 27 / karp@env.dtu.dk

Yderligere information:

Publikation (2018): Renere skibsfart

Rapport (nov 2017): Luftforurening med partikler fra krydstogtskibe

Engelsk version:

Publikation (2018): Cleaner Shipping

 

Kåre Press-Kristensen

Kåre Press-Kristensen


karp@env.dtu.dk kaare@ecocouncil.dk

Modtag Nyhedsbrev