fbpx
ecocouncil article alt banner img

Sådan halveres energiforbruget i danske bygninger

28 November 2013 | Byggeri & Bolig

Det Økologiske Råd har udarbejdet et notat, som beskriver nogle tendenser og indsatser på området for bygningsrenovering, som skal tages alvorligt, hvis den danske omstilling til et fossilfrit samfund 100 % baseret på vedvarende energi senest i 2050 skal ske på den for samfundet mest omkostningseffektive måde.

 

For en effektiv renovering af vores bygninger er en afgørende faktor for billiggørelsen.

Vi peger i notatet bl.a. på:
1. Der skal langt større fokus på kvalitetsforbedringer, komfort, indeklima, dagslys, produktivitet m.v. og de økonomiske fordele dette giver, som drivkraft for de renoveringer, som vil have en energibesparende effekt, og dermed bidrage til økonomien i renoveringen.

2. Der skal opstilles klare langsigtede krav om fremtidigt energiforbrug i eksisterende bygninger, så bygningsejerne ved, hvilket energiforbrug der kan tillades. Dette skal udmeldes i så god tid, at energiforbedringen kan planlægges sammen med øvrig renovering, vedligeholdelse og kvalitetsforbedring af bygningerne.

3. Der skal lægges realistiske energiforbrug til grund for opstilling af økonomien i renoveringer med energibesparende effekt.

Derudover har vi beskrevet 8 forslag til en forbedret indsats for en omkostningseffektiv bygningsrenovering frem mod 2050.
Vi håber, at notatet kan bruges til at skabe fokus på disse vigtige pointer, og kan være til inspiration for den politiske bearbejdning af forslaget til Energirenoveringsstrategi, som 43 organisationer fremsendte til ministeren i maj 2013.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts