fbpx

Renere skibsfart

31 January 2018 | 40 SIDER

Fokus på luftforurening, tekniske løsninger , regulering og erhvervspotentialer.

Hæftet fokuserer på luftforurening med CO2, SO2, NOX og fine partikler fra skibsfart, forureningens drastiske sundhedseffekter og markante samfundsøkonomiske omkostninger, de tekniske løsninger, den eksisterende miljøregulering af skibsfarten og danske erhvervspotentialer ved yderligere miljø-regulering af skibsfart. Formålet med hæftet er at inspirere beslutningstagere og nøgleinteressenter til at arbejde målrettet for yderligere begrænsning af skibsfartens forurening til gavn for danske erhvervsinteresser, klimaet, folkesundheden og naturen. Hæftet er velegnet til undervisningsbrug i natur- og samfundsvidenskab.

2. udgave, 2018
Forfatter: Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd

Hent PDF

Findes kun elektronisk

Modtag Nyhedsbrev