fbpx
ecocouncil article banner img

Regeringens klimaplan er en forspildt chance

9 October 2018 | Energi & Klima | Landbrug | Luftforurening | Transport

Regeringens netop fremlagte klimaplan er langt fra tilstrækkelig, hvis vi skal gøre vores for at holde temperaturstigningen på 1,5 grader. Planen indeholder tiltag, som vil forbedre vores CO2-udledning og miljøpåvirkning, men der er stadig lang vej, før vi er på rette kurs mod de fastlagte målsætninger.

Klimaplanen burde ifølge miljøorganisationen Det Økologiske Råd have sat en klar kurs og forpligtet politikerne til at gennemføre en klimapolitik, der flugter med en temperaturstigning på 1,5 grader. Hertil kræves bl.a. en stærkere klimalov. Den nye rapport fra FN’s klimapanel IPCC gør det rystende klart, at temperaturstigning højere end 1,5o vil få uoverskuelige konsekvenser. Derfor undrer det, at regeringen ikke er klar til at gå længere.

"Det undrer og ærgrer mig, at regeringen ikke har grebet chancen og sat mere handling bag alle de flotte, grønne ord. Vi ved jo alle, at vi skal op i et helt andet tempo, hvis vi skal realisere vores del af Paris-aftalen," siger direktør i Det Økologiske Råd, Claus Ekman, og tilføjer: "Det er selvfølgelig positivt, at regeringen har flyttet sig noget ift. de seneste års fodslæben, men vi er altså langt fra i mål".

Specielt mangler der tiltag på landbrugssiden, hvor planen ikke går meget længere end det, vi allerede er forpligtet til gennem EU-lovgivning. Det Miljøøkonomiske Råd og Klimarådet peger begge på omkostningseffektive tiltag i landbruget, men sådanne tiltag indgår kun i begrænset omfang i klimaplanen.

"Der er ingen af de foreslåede nye tiltag på landbrugsområdet, der vil have nogen væsentlig, direkte effekt på klimabelastningen. Det er da uklogt, når alle eksperter er enige om, at det er her, de mest omkostningseffektive tiltag ligger," siger Claus Ekman.

Også på transportområdet er der forspildte chancer. Det er godt, at regeringen nu endelig vil satse på elbiler, men planen er kortsigtet og sikrer ikke den nødvendige omstilling frem mod 2030. Der er bl.a. ingen indsats omkring omlægning af hele bilbeskatningen, ligesom planens miljøzoner ikke omfatter personbiler på diesel, selvom det er herfra, størstedelen af forureningen stammer.

"Danmark er håbløst bagud med miljøzoner. Det er på tide, at vi lærer af bl.a. Sverige og Tyskland og begynder at stille krav til alle køretøjer, så vi kan eliminere luftforurening i byerne," siger Claus Ekman.

Slutteligt kunne klimaplanen også have samlet nogle af de glemte tiltag på energiområdet op - særligt indsatsen for øget energieffektivisering, som blev nedprioriteret i Energiforliget fra juni. Bl.a. skal vi have handel- og servicevirksomheder og andre små og mellemstore virksomheder med i en energispareordning.

Modtag Nyhedsbrev