fbpx
ecocouncil article alt banner img

Regeringens bæredygtighedsstrategi er gammel vin på gamle siloer

13 October 2014 | Energi & Klima | Landbrug

Bæredygtighed Regeringens bæredygtighedsstrategi er en opregning af hvad regeringen allerede har gjort og besluttet, og den er helt opdelt i de traditionelle siloer økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Vi har brug for et sporskifte i de rige lande i retning af langt lavere ressourceforbrug og klimagasudslip. Således beslaglægger vi danskere et langt større areal globalt set, især pga. vores store animalske produktion og forbrug.

"Hvis alle andre skulle bruge ligeså mange ressourcer var der brug for flere jordkloder! Dette spørgsmål adresseres slet ikke i strategien. Hermed kan strategien ikke opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til f.eks. EU's 7. miljøhandlingsprogram" udtaler politisk rådgiver Jan Søndergård, Greenpeace.

"Strategien mangler en helhedstænkning. Vi har netop set at når der er lavet vækstplaner har det ført til forringelser på miljø- og klimaområdet. Og det bryder denne strategi ikke med", udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, og fortsætter: "Når strategien taler om Danmarks internationale arbejde for bæredygtig udvikling, handler det om eksport af gode grønne danske løsninger – men man glemmer at vi også er nødt til selv at ændre praksis af hensyn til den globale udvikling".

"Der er brug for en samtænkning af økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Man kan ikke den ene dag udelukkende tænke på økonomisk vækst og så den næste dag søge at rette op på det med klima- og miljøpolitikken", udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Den nuværende regering har uden tvivl gennemført en række tiltag, som er klare fremskridt ift. hvad den tidligere regering gjorde. Det gælder f.eks.

  • Skærpelse af klimamålet fra 30 til 40% reduktion af klimagasser i 2020
  • Klimaloven som forpligter til at nedsætte et permanent Klimaråd samt gennemføre initiativer inden for bl.a. transport og landbrug
  • 40% reduktion af pesticidbelastningen ved udgangen af 2015
  • En ressourceplan, som bl.a. har 50% mere genanvendelse af husholdningsaffald i 2022 som mål.

Men flere af disse mål er fulgt op af virkemidler, som næppe er stærke nok til at nå målene. Og her bringer bæredygtighedsstrategien ikke noget nyt. F.eks. skubber regeringen klimaplanen foran sig. Regeringen udgav et Virkemiddelkatalog i 2013, men er stadig ikke kommet med bud på hvilke af disse virkemidler man faktisk vil gennemføre.

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd og Jan Søndergaard, politisk rådgiver, Greenpeace

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33181933 – efter kl. 18 på 28580698

Jan Søndergård er i Budapest, men kan evt. nås på 28969026

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts