fbpx
ecocouncil article alt banner img

Regeringens aftale for udbygning af vind og sol er et tilbageskridt

13 October 2017 | Energi & Klima

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik d. 27.9.2017 en aftale om udbygning med solceller samt kystnære og landvindmøller for perioden 2018-2020. Aftalen sætter tempoet for udbygningen ned, og lover ikke godt, hvis den skal ses som en generalprøve på den kommende energiaftale.

Regeringen har udregnet, at der i de to år, som aftalen dækker over, vil blive udbygget med 190 MW vedvarende energi. Selv hvis tallene viser sig at holde, vil det betyde en opbremsning i forhold til den hidtidige udbygning, og fjerne os fra stien mod regeringens eget mål om 50 pct. vedvarende energi i 2030 – og dette mål er endda udtryk for en opbremsning ift. den hidtidige udbygning.

Måden aftalen er strikket sammen på, gør det samtidig usikkert om udbygningen af vedvarende energi vil nå de 190 MW. Støtten tildeles som et fast pristillæg oven i elprisen, så usikkerheden for elprisudviklingen bæres af producenterne.

Teknologineutralitet er den forkerte vej
I aftalen er det bestemt, at sol og vind skal konkurrere på lige fod. Det skal udmøntes gennem teknologineutrale udbud. Projektudviklere kan byde ind med projekter med enten solceller, landvindmøller eller kystnære havvindmøller, som så bliver vurderet op imod hinanden. Men dette tager ikke højde for balancen i vores elektricitetssystem.

I og med at vi får mere og mere vedvarende energi ind i vores energisystem, er det væsentligt hvor i landet projekterne bliver opført, samt hvilke produktionsmønstre anlæggene har. Udviklingsomkostningerne til solcelleprojekter er lavere end for vindmølleprojekter. Samtidig er det lettere at få godkendt pladser til opstilling af solceller. Derfor kan teknologineutraliteten betyde, at vi får en stor udbygning af solceller de næste to år og mindre vind.

Især hvis tendensen fortsætter, vil det være meget uheldigt. Der er brug for både sol og vind, da deres forskellige produktionsmønstre supplerer hinanden. Desuden giver vind langt flere driftstimer end sol – vi har simpelthen langt flere timer med vind end med sol i Danmark.

På den anden side kan der være en ide i at åbne udbuddene op, så det er projektudviklerne og ikke embedsmændene, som finder de bedste og billigste løsninger. Derfor anbefaler Det Økologiske Råd, at man laver ”funktionsneutrale” udbud. Det vil sige, at man ser på hvad energisystemet har brug for, og konstruere udbuddet derefter. Hvor i landet er det vigtigst at få udbygget, og har energisystemet mest brug for et produktionsmønster efter sol eller vind, eller en kombination af de to?

Budgetkontrol fordyrer udbygningen af vedvarende energi
Støttemodellen er indrettet efter Finansministeriets ønske om streng budget disciplin. Man har valgt at afsætte fast beløb på 1,015 mia. kr. i stedet for at sætte et mål for hvor mange MW vedvarende energi vi vil have opført henover de to år.

Ud fra ønsket om at have styring over statens udgifter er regeringen her gået for langt og har lagt al risiko ved udbygningen af vedvarende energi over på investorerne. Den risiko indregner de i projekterne, hvilket vil fordyre dem.
På den anden side skal Staten heller ikke have al risikoen. Den stop-and-go politik, der har været på solcelleområdet de seneste år pga. løbske udgifter til støtten har heller ikke været god. Men man bør i stedet designe en mere balanceret model, hvor risikoen bliver delt hensigtsmæssigt mellem investorerne og staten.

I øvrigt er der også et positivt element i aftalen, nemlig at støtten modsat i dag gives gennem hele anlæggets levetid. Det betyder, at vi ikke længere vil have samme tilskyndelse til at nedrive fuldt funktionsdygtige møller, når støtteperioden ophører.

Brug for langsigtede og brede forlig
Aftalen er indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti og gælder kun for to år - perioden 2018-2019. Det er en snæver og kortsigtet aftale, og er et brud med tidligere aftaler på energiområdet, som har været brede og langsigtede.

Det er ikke godt for udbygningen af vedvarende energi i Danmark, da det skaber usikkerhed hos investorer og projektudviklere. Det Økologiske Råd opfordrer derfor Regeringen til at søge en bred og langsigtet energiaftale for perioden efter 2020, og at denne aftale skal rette op på de skævheder, som ligger i aftalen med DF.

Fakta
• Aftalen gælder for 2018 og 2019
• Der afsættes sammenlagt 1,165 mia. kr. i aftalens periode
• 150 mio. kr. går til en ny ordning til forsøgsmøller på land. 
• De resterende 1,015 mia. kr. skal udmøntes gennem teknologineutrale udbud
• Støtte tildeles som et fast pristillæg oven i elprisen
• Der fastsættes et budloft på 13 øre/kWh.
• Støtten gives i hele anlæggets levetid (fastsat til 20 år). 

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts