fbpx
ecocouncil article alt banner img

Reduceret elafgift til varmepumper

6 September 2017 | Energi & Klima

pdf Notat: Reduceret elafgift til varmepumper (636 KB)

Resumé
Dette notat beskriver forslag om differentieret elafgift, i form af lavere afgift på el til ejere af varmepumper / elbaseret varme.
Klimarådet har foreslået lavere afgift på al el til elbaseret varme, dvs. både varmepumper og traditionel elvarme, mens Det Økologiske Råd kun foreslår det til varmepumper, da traditionel elvarme er udtryk for ressourcespild. Klimarådets forslag kan gennemføres umiddelbart, idet der allerede eksisterer sådan en differentiering, som blev indført ifm. en finanslovsaftale under Thorning-regeringen. Siden har der været en lavere afgiftssats for elforbrug over et vist niveau, for ejere af varmepumper eller elvarme.
Forslaget er også gennemførligt, men kræver en ny registrering, da BBR er upræcist ift. at skelne mellem ejere af varmepumpe og gammeldags elvarme.
Skulle valget stå mellem Klimarådets forslag og en sænkning af elafgiften helt generelt, foretrækker Det Økologiske Råd klart det første, idet en generel sænkning samtidig helt generelt vil medføre forringet incitament til elbesparelser og dermed øget spild af el.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts