fbpx
ecocouncil article alt banner img

Plastikpolitik med klare mål kan give Danmark et lukrativt forspring

27 April 2017 | Kemikalier & Plast

I dag 1. behandles SF, Alternativet, Enhedslisten og Radikale Venstres beslutningsforslag B85 om en effektiv indsats mod plastforurening, og i går præsenterede regeringen planer om at udarbejde en national handlingsplan mod plastikforurening i miljøet.
Begge initiativer er vigtige indikationer på, at den miljømæssige katastrofe, der potentielt ligger i vores plastikforbrug og håndtering af plastikaffald, er flyttet fra miljøorganisationernes bevågenhed over til den politiske dagsorden.
Vi glæder os over, at Danmark nu får mulighed for at få et forspring i omstillingen fra plastik-brug-og-smid-væk, til en sund cirkulær økonomi i form af nye forretningsmuligheder og et forbedret havmiljø.
Plastikaffald i miljøet er et resultat af vores forfejlede brug-og-smid-væk kultur. Det kan en plastikpolitik med klare mål, rette op på. Enhver nation må tage ansvar for forureningskilder og forkert adfærd inden for sine egne grænser, men også tackle udfordringen i en global sammenhæng.
 

En effektiv handlingsplan bør indeholde følgende

  • Dokumentation og forskning bør opprioriteres, så vi er sikre på, at vi gør det rigtige, og at diverse reguleringer bliver effektive.
  • Der skal fastsættes miljøkvalitetsmål og miljøreduktionsmål samt udarbejdes et overvågningsprogram, der følger effekten af de konkrete initiativer.
  • På finansloven skal der afsættes penge til at opbygge et nationalt forsknings- og kompetencecenter, der kan fastholde fremdrift og sikre det nødvendige vidensgrundlag.
  • Information til forbrugerne skal øge deres forståelse af årsagerne til og effekterne af plastik i miljøet, så de forstår, hvorfor det er nødvendigt at ændre adfærd. Det skal være nemt for borgerne at bruge plastik på en smartere måde.
  • Borgere såvel som erhvervsliv, skal motiveres til at ændre adfærd via de reelle genanvendelsesmuligheder, samt ved at kommunernes indsats på affaldsområdet samordnes, så der kommer volumen på mængden af plastik til genbrug, modsat i dag, hvor der ikke er ordentlige forretningsmuligheder i genbrug af plastik.
  • Der skal arbejdes for, at danske kommuner i fremtiden indarbejder reduktionsmål på plastikudledning gennem deres indkøbspolitikker.
  • Produkter skal designes, så de bedre kan genanvendes, og emballage skal laves om, så det passer til genanvendelsessystemet og ikke omvendt. Ikke-genanvendelig plastiktyper skal udfases og mikroplastik, der tilsættes produkter, som ender i spildevandet, skal forbydes.
  • Der skal oprettes en særskilt pulje med penge til forskning i projekter, der anviser løsninger for den udvaskning af mikroplastik, der fx sker ved slid/brug af plastik i bildæk, vejstriber, fra tekstil samt fra hverdagskilder som slid fra produkter i hjemmet, udslip fra fodboldbaner af kunstgræs m.m.
     
Vi støtter EU-kommissionens anbefaling til Danmark om ”at øge indsatsen på områder, hvor der allerede er godt videns grundlag og god praksis. Dette gælder især: Styrkelse af politikker, der skal fremme forebyggelsen af affald og gøre genbrug og genvinding mere økonomisk attraktivt, specielt ved at bevæge sig væk fra forbrænding, for bedre at kunne øge ressourceeffektiviteten”. En national plan for genanvendelse af plastik vil åbne for et marked med genanvendt plastikmateriale, som i dag ikke er mulig.

For mere information

 

Malene Møhl, Tlf. 25 48 85 86
Rådgiver i kemikalier, Det Økologiske Råd

Sine Beuse Fauerby, tlf.: 31 19 32 51
Energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

Henrik Beha Pedersen, tlf. 22 88 16 15
Stifter og daglig leder af Plastic Change

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts