fbpx
ecocouncil article alt banner img

Opråb til energipolitikerne - Styrk energispareindsatsen

18 April 2018 | Energi & Klima

Regeringen vil i sit udspil til det kommende energiforlig formentlig kun afsætte et langt mindre beløb end hidtil på Finansloven til en energibesparelsespulje. Og regeringen vil helt fjerne tilskudsmuligheder til energibesparelser i bygninger. En sådan voldsom nedskæring af den danske succesrige indsats for energieffektivisering vil have en masse negative effekter.

Energibesparelser er globalt det billigste klimavirkemiddel

På verdensplan anses energibesparelser som det største, vigtigste og billigste virkemiddel til at modvirke klimaforandringerne ved at reducere Verdens energiforbrug og dermed gøre den klimamæssigt nødvendige omstilling til vedvarende energi både hurtigere og billigere.

Sådan er det også i Danmark. Uden en fortsat stærk indsats for energibesparelser vil den danske omstilling af vores energisystem til vedvarende energi blive både dyrere og vanskeligere. Så enkelt er det faktisk.

Mange arbejdspladser og eksport i energibesparelser

Den nuværende indsats for energibesparelser kan forbedres. Men en fornyet indsats skal bredt styrke indsatsen for energibesparelser – ikke reducere den voldsomt.

Danmark har allerede haft succes med indsatsen for energibesparelser. Vi er et af de mest energieffektive lande i verden. Derfor har vi nu en række danske virksomheder, som leverer energieffektive produkter, som vinduer, pumper, isolering og termostater og frekvensstyring til danskerne og eksporterer dem til hele verden. Disse virksomheder bidrager til at skabe den indtægt, som vi skal leve af i fremtiden.

Hvis regeringen får held med at fjerne næsten al støtte til fortsat energieffektivisering, risikerer vi, at disse virksomheder både mister det hjemmemarked, som er vigtigt for udvikling af nye produkter, og det danske udstillingsvindue, som understøtter eksportindsatsen. Det vil være en katastrofe.

Energieffektiv industri er konkurrencedygtig

Den hidtidige stærke indsats for energibesparelser har afgørende forbedret konkurrenceevnen i dansk industri. Støtteordninger til energibesparelser har hjulpet virksomheder til at producere det samme med mindre brug af energi, og til at udskifte produktionsmaskiner til nye og mere effektive modeller.

Energieffektive bygninger er bare bedre

Indsatsen for at få renoveret danske bygninger er gået for langsomt. Indsatsen skal styrkes - ikke fjernes som regeringen vil gøre. Renovering kan på én gang spare energi og forbedre bygningens kvalitet. Det gavner både Danmark og alle os, som bor og arbejder i bygningerne. Bygninger med lavt energiforbrug og godt indeklima er sundere at bo i, de forbedrer arbejdsindsatsen i erhverv, og de øger indlæringsevnen i  skoler.

Ydermere vil regeringen flytte omkostningen fra elregningen til skatten. Så bliver det fremover kun skatteborgerne, som skal betale, mens kun virksomhederne nyder godt af pengene. Det er ikke rimeligt. Når skatteborgerne skal betale, skal de også have adgang til tilskud og dermed til at spare på energien og hjælpe hele Danmark billigere gennem den grønne energiomstilling.

Det Økologiske Råd: Styrk indsatsen for energibesparelser

Vi opfordrer derfor indtrængende partierne uden for regeringen til at standse denne voldsomme nedskæring af energispareindsatsen. Der bør satses målrettet på at fortsætte den danske indsats med fordele for både virksomheder med energibesparende produkter og deres eksport, og øvrige virksomheder, som nyder godt at lavere energiforbrug.

Og renovering skal forbedre livet i bygninger for borgere, medarbejdere, elever m.v., samtidig med at behovet for energi sænkes.

Artikel af Søren Dyck-Madsen, Energi- og bygningsmedarbejder i Det Økologiske Råd, bragt i Altinget d. 18-04-2018

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts