fbpx
ecocouncil article banner img

Økologisk versus konventionelt

30 June 2018 | Landbrug

Er økologisk jordbrug bedre end konventionelt? Det spørgsmål popper ofte op i medier og blandt fagfolk og politikere.

Her kommer en beskrivelse af vores tilgang til emnet, som også er publiceret i hæftet ’På vej mod et bæredygtigt landbrug’ under projekt Fremtidens Landbrug.

Økologisk landbrugsdrift tilstræber sundhed og robuste systemer, hvad enten det drejer sig om planter, dyr, jord eller mennesker. En de af største fordele ved denne dyrkningsform er, at der ikke sprøjtes. Det er med til at beskytte vores grundvandsressourcer, biodiversitet og naturarealer. For dyrene betyder økologisk drift bl.a. forbedret dyrevelfærd, mere plads og et lavere medicinindtag, hvilket samtidig er godt for menneskers sundhed, fordi det udsætter os for mindre antibiotika og lavere risiko for at udvikle antibiotikaresistens.

Økologiske gårde har ofte færre dyr per hektar og en større andel af flerårige græsmarker end konventionelt jordbrug. Det gavner både natur, klima og miljø.

Men økologisk jordbrug er ikke nødvendigvis svaret på alle vores problemer. På en række områder er effekten i dag nemlig ikke meget forskellig fra konventionel dyrkning. ICROFS nyeste videnssyntese om økologi fra 2015 viser, at økologiske planteavlsbedrifter generelt udleder lige så meget kvælstof som konventionelle, kvægbrug lidt mindre og svinebrug lidt mere. Økologireglerne har heller ingen specifikke krav for energi eller klima. Og hvad angår beskæftigelsen, er effekten heller ikke her éntydig, men dækningsbidragene på økologiske bedrifter har i mange tilfælde og specielt på kvægbrug været højere end på konventionelle.

elv om fordelene ved økologisk jordbrug ikke er éntydige, så er økologisk jordbrug et reelt vigtigt alternativ til det konventionelle. Reglerne for økologi udvikler sig nemlig løbende, alt efter hvad der er muligt i branchen. F.eks. vil økologerne helt udfase konventionel husdyrgødning, så snart det er muligt at skaffe tilstrækkelige mængder af næringsstoffer – f.eks. ved at recirkulere næringsstoffer fra byerne. Derudover er der potentiale for at etablere nye frivillige regelsæt, såkaldt ’økologi-plus’, med nye fokusområder. Økologisk Landsforenings Klimastrategi er sådan et eksempel.

”Fra økologiens barndom har det været en målsætning, at økologisk fødevareproduktion skal foregå uden brug af fossile energikilder. Der har været andre, presserende udfordringer at overkomme i økologiens første 30 år, men i dag er klimaet og CO2-udledningen et centralt fokusområde for økologien.”

Økologisk Landsforening, 26. nov. 2015, okologi.dk

Markedet er klar til mere økologi 

I den tidligere regerings ’Økologisk Handlingsplan 2020’ er målet at fordoble det økologiske areal. Det har den nuværende regering så desværre opgivet. Men planen har mange gode virkemidler: Støtte til omstilling og øget forbrug i offentlige køkkener. Økologisk drift på offentlige arealer. Støtte til økologisk forskning, innovation og til at fremme eksporten.

Generelt set bør omlægning til økologi være drevet af et marked for økologiske fødevarer. Hvis der ikke sker ny afsætning for den økologiske produktion, i takt med at bedrifterne lægger om, risikerer de økologiske landmænd ikke at kunne afsætte varerne med den nødvendige merpris. Men i øjeblikket er afsætningen faktisk langtfra en barriere. For markederne efterspørger flere og flere økologiske varer, både herhjemme og i udlandet.

Med den markedssituation, vi ser lige nu, og de virkemidler, som handlingsplanen lægger op til, kan vi nå en fordobling af det økologiske areal inden 2020. Det er absolut realistisk. Hvis der skal omlægges mere, er der brug for flere virkemidler. En blandt mange muligheder er at give økologien en langt stærkere position som miljøpolitisk virkemiddel, end den har i dag. Det kan ske ved at give støtte til et særligt økologisk kredsløbskoncept (lav-input) med lavere kvælstoftildeling. I kraft af et mindsket tab af næringsstoffer og klimagasser er dette koncept særligt egnet til sårbare jorde som et alternativ til udtagning af jord. Også økologernes klimastrategi, der omfatter udbygning med en særlig økologisk biogasproduktion, kunne således være støtteværdig. ’

Se mere om vores arbejde med økologi projekt Fremtidens Landbrug – især som det udfoldes i scenariet ’By og Land’.

Leif Bach Jørgensen

Leif Bach Jørgensen

33 18 19 35
leif@ecocouncil.dk

Modtag Nyhedsbrev