fbpx
ecocouncil article banner img

Nu har Danmark chancen for at vise klimalederskab

23 September 2019 | Energi & Klima

Danmark bør sende et klart signal om, at vi ønsker højere EU-mål, og at uambitiøse medlemslandes klimanølen skal have sanktioner.

Debatindlæg i Altinget, den 23. september 2019
Af Mads Torp Skafte Jespersen, Energipolitisk rådgiver, Det Økologiske Råd

Sidste år fik vi en ny klimaværktøjskasse i EU kaldet Governance-forordningen.

Det er et nyt forvaltnings- og styringssystem for EU's energi- og klimapolitik.

Et af redskaberne i værktøjskassen er de såkaldte nationale energi- og klimaplaner, hvor hvert medlemsland skal vise, hvordan de vil opnå EU's energi- og klimamål for 2030.

Alle medlemslandene har indsendt deres foreløbige planer, og i juni offentliggjorde Europa-Kommissionen henstillinger til udkastene, som medlemslandene skal forholde sig til i deres endelige planer, der skal foreligge ved udgangen af dette år.

Kommissionens gennemgang af planerne viser, at der er et stykke vej mellem, hvad landene har meldt ind og de målsætninger, de som et samlet hele skal opnå.

Medlemslande er uambitiøse

Det er det ambitionshul, som Dan Jørgensen (S) sammen med de andre ministre skal drøfte på tirsdag. Og det er her, vores minister har en mulighed for at gå foran.

EU står nemlig til at ramme ved siden af målet for både vedvarende energi på mindst 32 procent og målet for energieffektivitet på mindst 32,5 procent.

Værst ser det ud på energieffektiviseringen, hvor EU står til at ramme et sted mellem 26,5 og 30,7 procent.

Det er trist læsning, da målene i forvejen er langt fra at være kompatible med Paris-aftalen.

For at være det skal målene mindst op på 45 procent på både vedvarende energi og energieffektivitet.

Det kæmpede vi for ved den sidste revision af målene, og det vil vi også ved den næste.

Mulighed for at tage teten

På tirsdag kan Dan Jørgensen (S) vise klimalederskab i EU ved at præsentere sine kollegaer i Rådet for ambitiøse nationale tiltag.

Vores minister bør gå forrest og komme med en klar udmelding om, at den endelige danske energi- og klimaplan vil indeholde ambitiøse virkemidler inden for vedvarende energi og energieffektivisering, der peger mod Paris-kompatible mål i stedet for de eksisterende.

Det er altid et stærkt signal at gå forrest og vise vejen.


Sanktioner kan være et stærkt værktøj

Vores minister bør også presse på for at indføre økonomiske sanktioner som et virkemiddel, EU kan bruge for at få alle landene med.

Morten Helveg Petersen har tidligere fremført en lignende idé, hvor man sammenkobler de igangværende forhandlinger om det næste syvårs budget med energi- og klimaplanerne.

Hvis et EU-land ikke retter op på Kommissionens henstillinger – som vil komme via en gennemgang af planerne hvert andet år – kan Kommissionen tilbageholde strukturfondsmidler.

En sådan sanktionsmulighed vil pludselig gøre energi- og klimaplanerne til et stærkt værktøj til at opnå EU's energi- og klimamål.

Governance-forordningen giver med handlingsplanerne klarhed over, hvor langt vi er i omstillingen til et bæredygtigt energisystem.

Det er godt, men det ville være et langt bedre styringsredskab, hvis det ud over klarhed også ansporede til handling. Shame and blame virker kun en del af vejen, mens økonomiske konsekvenser har potentialet til bringe os i mål.

Danmark bør sende et klart signal om, at vi ønsker højere EU-mål, og at uambitiøse medlemslandes nølen skal koste.

Argumentet får langt mere kraft, hvis det bakkes op af en national handlingsplan, der sigter mod disse højere mål i stedet for opfyldelse af de nuværende, der så åbenlyst er helt utilstrækkelige.

Modtag Nyhedsbrev