fbpx
ecocouncil article banner img

Notat: Metantab fra biogasanlæg, og hvordan dette kan mindskes

3 February 2017 | Energi & Klima | Landbrug

Produktion af biogas giver, hvis der indgår husdyrgødning, en dobbelt klimagevinst, idet biogassen kan erstatte fossile brændstoffer samtidig med at udslip af klimagasserne metan og lattergas sænkes fra husdyrgødningen. Men der er et problem med tab af metan, som gør at klimafordelen ved produktion af biogas reduceres.

Tabet kommer henholdsvis fra udslip ved opsamlingen af gyllen og ved udslip fra biogas- og opgraderingsanlæg. I den seneste tid har der været et stort fokus på tabet fra anlæggene, og Energistyrelsen har igangsat et frivilligt måleprogram på disse.

Læs notat: Metangas fra biogasanlæg, og hvordan dette kan mindskes

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts