fbpx
ecocouncil article alt banner img

Minister ønsker flere svin og ringere vandmiljø

2 November 2015 | Energi & Klima | Landbrug | Økonomi og internationalt

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens omtaler en såkaldt overimplementering af EU-regler for landbrug og miljø i Danmark. Desværre giver nogle kuriøse eksempler på lovgivning ministeren anledning til at konkludere, at alle danske særregler skal væk, og prioriterer dermed kortsigtet vækst på bekostning af natur, miljø og klima.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen skriver i Politikens kronik d. 26.10., at det skal være slut med at forære arbejdspladser til udlandet. EKH nævner nogle kuriøse eksempler på lovgivning, som ganske rigtigt virker skæv eller forældet, f.eks. at det ikke har været tilladt at brygge øl på hø. Det bruger EKH til at konkludere at alle danske særregler skal væk, bortset fra nogle enkelte af hensyn til fødevaresikkerheden. Regeringen og landbrugstoppen kalder det at fjerne ”overimplementering” af EU-regler. Skjult mellem linierne står så, at regeringen vil fjerne centrale dele af de sidste par årtiers vandmiljøplaner, med randzoner, efterafgrøder og mindre kvælstof ud i miljøet, ligesom den vil tillade flere svin pr. hektar. Regeringen vil endda sløjfe miljøtiltag, som blev født under Lars Løkke regeringen sidst i 0’erne.
EKH vi ikke forholde sig til, at Danmark skal gennemføre EU's vandrammedirektiv. Dette kræver, at der skal være en ”god økologisk kvalitet i vandmiljøet”. Dette kræver noget mere i Danmark, fordi vi har Europas mest intensive landbrug med den største koncentration af husdyr – og samtidig et sårbart vandmiljø med bl.a. dybe fjorde. Men det kaldes implementering og ikke overimplementering! Regeringen mener, at danske landmænd skal have lov til at forurene nøjagtig ligeså meget som landmænd i andre EU-lande, uanset vandmiljøets sårbarhed. Det svarer til hvis man ikke måtte stille strengere krav til et slagteri der ledte sit spildevand ud i Mossø, end hvis det var til Vesterhavet.
I forhold til mængden af husdyr er det yderligere grotesk at tale om overimplementering. Danmark har en dispensation fra EU's nitratdirektiv til at have mere kvæg pr. hektar. Til gengæld har vi bundet os til at have færre svin pr. hektar. Nu vil regeringen øge antallet af svin pr. hektar uden samtidig at reducere antallet af kvæg. Hensigten er desværre alt for tydelig. Landbruget skal have lov til uhæmmet vækst uden hensyn til miljøet.
Hvis bare EKH ville holde sig til at forhindre gylle i at løbe opad og til at åbne op for at der laves øl af hø, så vil vi gerne bakke hende op. Men når det går ud over natur, miljø og klima, så er der ikke tale om lovforenkling, men om at prioritere kortsigtet vækst over alt andet. Her står vi af.
I Det Økologiske Råd ønsker vi også at bevare landbrugsproduktion i Danmark. Men det kan gøres med andre midler – ved at satse på højkvalitet, økologi og brug af miljøteknologi. Landbrugets økonomiske krise skyldes ikke miljøkrav, men uansvarlige lån og investeringer op til finanskrisen.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts