fbpx
ecocouncil article alt banner img

Miljøorganisationer: Bevar NOx-afgiften

6 November 2015 | Energi & Klima | Transport

Miljøorganisationerne Det Økologiske Råd, WWF og Danmarks Naturfredningsforening ønsker at bevare NOx-afgiften for at fastholde tilskyndelsen til at sænke NOx-forureningen. En fjernelse af NOx-afgiften betyder i realiteten, at afgifterne på benzin og diesel sænkes.

Pressemeddelelse

den 6. november 2015

Miljøorganisationer: Bevar NOx-afgiften

Miljøorganisationerne Det Økologiske Råd, WWF og Danmarks Naturfredningsforening ønsker at bevare NOx-afgiften for at fastholde tilskyndelsen til at sænke NOx-forureningen. En fjernelse af NOx-afgiften betyder i realiteten, at afgifterne på benzin og diesel sænkes.

I et fælles høringssvar til regeringens planer om at fjerne NOx-afgiften, skriver Det Økologiske Råd, WWF og Danmarks Naturfredningsforening, at det hverken ud fra et miljømæssigt eller samfundsøkonomisk perspektiv er den rigtige løsning af fjerne afgiften.

Hvis regeringen er bekymret for konkurrenceevnen blandt danske virksomheder, kunne man lade sig inspirere af Norge og Sverige, hvor man har lavet forskellige modeller, der både gavner virksomhederne, samfundsøkonomien og miljøet.

Danmark er førende i miljøteknologi, også til reduktion af NOx. Det gælder for eksempel Haldor Topsø. Derfor er det paradoksalt at regeringen nu vil reducere virksomhedernes tilskyndelse til at sænke deres NOx-udledning.

”En fjernelse af NOx-afgiften vil være en mavepuster til dansk miljøteknologi og en belønning til de virksomheder, som endnu ikke har gjort en indsats for at sænke NOx-udledningen” siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

NOx er en luftforurening, som skader både sundhed og miljø. Regeringen hævder, at den nuværende NOx-afgift overbeskatter NOx i forhold til værdien af de skader, som NOx forårsager. Men det skyldes, at man laver en snæver beregning, hvor man kun medregner de skader, som dansk NOx-forurening forårsager i Danmark. Hvis man medregner de skader som den danske udledning forårsager i andre lande, er skadevirkningerne i kr/t NOx betydeligt større end den nuværende afgift.

”Det er skidt nyt for både natur, miljø og hele den grønne branche. Vi ved, at når man fjerner afgiften på noget forurening, så forsvinder incitamentet til at finde på nye løsninger, som Danmark kan vinde på i fremtiden. Det eksporteventyr, som vi har oplevet på grønne energiteknologier viser jo i høj grad, at det kan betale sig at tænke på miljøet,” siger Susanne Herfelt, direktør, Miljø&Klima, Danmarks Naturfredningsforening.

Da NOx-afgiften i sin tid blev indført – også i transportsektoren - og senere forhøjet, blev benzin- og dieselafgifterne nedsat med et tilsvarende beløb. Derved blev den samlede beskatning af motorbrændstoffer uændret på trods af transportsektorens bidrag til NOx-udledningerne. Derfor overrasker det i høj grad, at der ikke er planer om at hæve benzin- og dieselafgifterne tilsvarende, når regeringen fjerner NOx-afgiften. Og det kommer vel at mærke oveni den sænkning af registreringsafgiften som er sket over de senere år.

"Hvis man fjerner NOx-afgiften uden at hæve afgifterne på benzin og diesel tilsvarende, så gør man det billigere og mere attraktivt at køre i benzin- og dieselbiler. Det er et skridt i den forkerte retning set i lyset af den kæmpe udfordring, det er at nedbringe transportsektorens klima- og miljøbelastning", siger John Nordbo, klima- og miljøchef i WWF.

For spørgsmål, kontakt: 
Christian Ege, Det Økologiske Råd (33181933), Sine Beuse Fauerby, Danmarks Naturfredningsforening (31193251) eller Rune Langhoff, WWF (31471134)

 

 pdfDownload pressemeddelelse >> (428 KB)

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts