fbpx
banner img

Luftforurening

Det Økologiske Råd arbejder for at reducere luftforurening i Danmark og internationalt, så den luft vi indånder indeholder færrest mulig sundhedsskadelige partikler og gasser.

Luftforurening er en af samfundets største helbredsudfordringer. Alene udendørs luftforurening med fine partikler fra udlandet, skibe, brændefyring, biler og landbruget er årsag til mere end 3.000 for tidlige dødsfald og millioner af sygedage hvert år i Danmark. Dertil kommer helbredsskader fra andre typer luftforurening og indendørs luftforurening. Der er en klar sammenhæng mellem luftforurening og kræft, hjertekarsygdomme, blodpropper, alvorlige luftvejslidelser m.v. Helbredsomkostningerne forbundet med luftforurening i Danmark er et stort tocifret milliardbeløb årligt grundet sygdom, reduceret velfærd og tabt produktivitet. Derfor arbejdet Det Økologiske Råd for strammere regulering både internationalt i FN og EU samt herhjemme, hvor vi særligt har fokus på strammere miljøkrav til vejtrafik, strammere regulering af brændefyring og landbruget, samt reduceret luftforurening i indeklimaet og arbejdsmiljøet.

Det Økologiske Råd har gennem de seneste år foretaget hundredvis af målinger af luftforurening i Danmark og resten af verden for at synliggøre problematikken. Vi arbejder tæt sammen med virksomheder, myndigheder, organisationer og politikere både i Danmark og internationalt med det mål, at luften på sigt skal påføre et minimum af helbredsskader.

Vores arbejde finansieres af danske og internationale fonde, myndigheder og virksomheder samt indbetalinger fra medlemmer.

Det arbejder vi med:

Vis som

127 items found

Modtag Nyhedsbrev