banner img

Luftforurening

Luftforureningen er en af de største risikofaktorer i Danmark.

Over 6.000 danskere dør hvert år for tidligt grundet udendørs og indendørs luftforurening. Det svarer til, at over 10 % af alle dødsfald kan henføres til luftforurening. Dertil kommer millioner af sygedage hos danskere. Luftforureningen udgør en omkostning på over 60 mia. kr årligt.

Vi arbejder målrettet på at reducere luftforureningen i Danmark og internationalt gennem samarbejder med virksomheder, myndigheder, organisationer og beslutningstagere.

Det arbejder vi med:

Kåre Press-Kristensen

Kåre Press-Kristensen


karp@env.dtu.dk kaare@ecocouncil.dk

Vis som

97 items found

National indsats for renere luft

15 October 2018 | | Luftforurening

National indsats for renere luft

Brændeovne er et stort miljøproblem

12 October 2018 | Luftforurening

Brændeovne er et stort miljøproblem

Regeringens klimaplan er en forspildt chance

09 October 2018 | Energi & Klima | Landbrug | Luftforurening | Transport

Regeringens klimaplan er en forspildt chance

Folketinget lader luftforurenerne køre på frihjul

26 September 2018 | Luftforurening | Transport

Folketinget lader luftforurenerne køre på frihjul

Støtte til energieffektive og intelligente bygninger

03 July 2018 | Byggeri & Bolig | Energi & Klima | Luftforurening

Støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Ændring af bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser

27 June 2018 | Energi & Klima | Luftforurening

Ændring af bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser

Anvendelsen af 1,2-dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion

27 June 2018 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Luftforurening

Anvendelsen af 1,2-dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion

CO2-emissionskrav til lastbiler

04 June 2018 | Luftforurening | Transport

CO2-emissionskrav til lastbiler

Udkast til bekendtgørelser vedrørende pristillæg til vindmøller, stamdatabekendtgørelsen og bekendtgørelsen om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller

22 May 2018 | Energi & Klima | Luftforurening

Udkast til bekendtgørelser vedrørende pristillæg til vindmøller, stamdatabekendtgørelsen og bekendtgørelsen om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller

Den transatlantiske frihandelsaftale skal debatteres bredt

17 April 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Luftforurening | Økonomi og internationalt

Den transatlantiske frihandelsaftale skal debatteres bredt

Vismændene støtter Det Økologiske Råds forslag om afgift på brændefyring

13 April 2018 | Energi & Klima | Luftforurening

Vismændene støtter Det Økologiske Råds forslag om afgift på brændefyring

Undtagelser fra begrænsning af anvendelsen af bly i elektrisk og elektronisk udstyr inden for (RoHS-direktivet)

04 April 2018 | Kemikalier & Plast | Luftforurening

Undtagelser fra begrænsning af anvendelsen af bly i elektrisk og elektronisk udstyr inden for (RoHS-direktivet)

Klima- og miljøeksternaliteter ved biogasproduktion

15 January 2018 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Luftforurening

Klima- og miljøeksternaliteter ved biogasproduktion

Det kan blive dyrt for klimaet at gøre biler billigere

29 August 2017 | Luftforurening | Transport

Det kan blive dyrt for klimaet at gøre biler billigere

Motorløb: København skal profilere fremtidens grønne elbiler

07 August 2017 | Luftforurening

Motorløb: København skal profilere fremtidens grønne elbiler

Forbyd skibes brug af tung bunkerolie i Arktis

05 July 2017 | Energi & Klima | Luftforurening | Transport

Forbyd skibes brug af tung bunkerolie i Arktis

Aarhus Kommunes retningslinjer for ansvarlige investeringer

28 June 2017 | Energi & Klima | Luftforurening

Aarhus Kommunes retningslinjer for ansvarlige investeringer

EU-høring: Overvågning og rapportering af CO2-emissioner fra nye tunge køretøjer

26 June 2017 | Energi & Klima | Luftforurening | Transport | Økonomi og internationalt

EU-høring: Overvågning og rapportering af CO2-emissioner fra nye tunge køretøjer

Afsmeltning af is i Arktis: Stop forurening med sodpartikler

26 April 2017 | Energi & Klima | Luftforurening

Afsmeltning af is i Arktis: Stop forurening med sodpartikler

Støtte til afgifter på partikelforurening

12 January 2017 | Luftforurening

Støtte til afgifter på partikelforurening

Tid til at droppe dieselbilerne

30 September 2016 | Luftforurening | Transport

Tid til at droppe dieselbilerne

Notat til Roskilde kommune om anvendelse af bionaturgas

22 August 2016 | Energi & Klima | Luftforurening

Notat til Roskilde kommune om anvendelse af bionaturgas

Klimaet rammes af øget bilsalg

12 July 2016 | Luftforurening | Transport

Klimaet rammes af øget bilsalg

Kampagne skal give unge lyst til at vælge bilen fra

23 May 2016 | Luftforurening | Transport

Kampagne skal give unge lyst til at vælge bilen fra

Afgifter - godt virkemiddel til at begrænse kødforbrug

26 April 2016 | Energi & Klima | Luftforurening

Afgifter - godt virkemiddel til at begrænse kødforbrug

Offentligt møde om ”Dieselgate”

15 April 2016 | Luftforurening | Transport

Offentligt møde om ”Dieselgate”

Danmark siger nej til mindre luftforurening i EU

17 December 2015 | Luftforurening | Økonomi og internationalt

Danmark siger nej til mindre luftforurening i EU

Rammenotat om formandskabets forslag til rådskonklusioner om midtvejsevaluering af EU’s biodiversitetsstrategi til 2020

24 November 2015 | Luftforurening | Økonomi og internationalt

Rammenotat om formandskabets forslag til rådskonklusioner om midtvejsevaluering af EU’s biodiversitetsstrategi til 2020

Kommentarer til fjernelse af NOx-afgift fra Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og WWF

24 November 2015 | Luftforurening

Kommentarer til fjernelse af NOx-afgift fra Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og WWF

EU skal sætte en stopper for svindel med miljøtest

28 October 2015 | Luftforurening | Transport | Økonomi og internationalt

EU skal sætte en stopper for svindel med miljøtest

Stor succes med introdage til el-delebiler

27 October 2015 | Luftforurening | Transport

Stor succes med introdage til el-delebiler

Der skal flere elbiler på vejene

01 October 2015 | Luftforurening | Transport

Der skal flere elbiler på vejene

Fortsat massiv forurening fra brændeovne

19 September 2015 | Luftforurening

Fortsat massiv forurening fra brændeovne

Rammenotat om forslag til ændring af direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner

16 September 2015 | Kemikalier & Plast | Luftforurening

Rammenotat om forslag til ændring af direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner

Behov for hurtig kontrol for svindel i bilindustrien

15 September 2015 | Luftforurening | Transport

Behov for hurtig kontrol for svindel i bilindustrien

Direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer

06 July 2015 | Luftforurening

Direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer

El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

25 April 2015 | Luftforurening | Transport

El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Gode grønne elementer i åbningstalen

01 October 2013 | Energi & Klima | Landbrug | Luftforurening | Transport | Økonomi og internationalt

Gode grønne elementer i åbningstalen

For meget økonomi og for lidt miljø i ny vismandsrapport

28 February 2013 | Energi & Klima | Luftforurening | Transport | Økonomi og internationalt

For meget økonomi og for lidt miljø i ny vismandsrapport

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts