fbpx
ecocouncil article alt banner img

Landdistriktsprogrammet udhules – der mangler penge til natur, vand og klima

3 February 2017 | Energi & Klima | Landbrug | Økonomi og internationalt

Landdistriktsprogrammet udhules – der mangler penge til natur, vand og klima

Uden tilstrækkelige støttemidler kan landbruget ikke levere den forbedring af natur, miljø og klima, som Danmark er forpligtiget til via internationale aftaler. Derfor bør regeringen overflytte yderligere 8 % af EU-landbrugsstøtten til Landdistriktsprogrammet. Det skal modvirke den udhuling af støtten, som sker i øjeblikket.

I 2014 besluttede den daværende regering at overføre de første 7 % fra den direkte landbrugsstøtte til Landdistriktsprogrammet. Det var en god men utilstrækkelig beslutning. Uden den havde det været endnu sværere at finansiere de initiativer, der ligger i Landbrugspakken, og som delvist kompenserer for miljøeffekterne af, at landmændene må gøde mere.

”Den nye målrettede regulering blev prioriteret meget højt ved den sidste ændring af Landdistriktsprogrammet. Denne indsats er nødvendig for vandmiljøet – men konsekvenserne er uacceptable, da det fører til nedprioritering på andre områder”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd Christian Ege.

Prioriteringen af målrettet regulering falder nemlig sammen med en gradvis reduktion af midlerne i Landdistriktsprogrammet. Derfor bliver konsekvenserne bl.a.:

  • Færre penge til naturen og til Naturplanen.
  • Støtteordningerne til Miljøteknologi stopper helt i 2020.
  • Støtte til innovation og udvikling af det økologiske landbrug reduceres kraftigt.
  • Der afsættes meget få midler til reduktion af landbrugets klimabelastning.
  • Støtte til udvikling og innovation af bioøkonomi, f.eks. protein fra græs, er også ramt.
  • Udviklingen af landdistrikterne begrænses ligeledes.

Natur- og Landbrugskommissionen pegede i 2013 på, at der er brug for overførsel af 15 %, hvis Danmark skal leve op til sine internationale forpligtigelser på natur- og miljøområdet.

EU-reglerne tillader, at Folketinget inden 1. august i år beslutter at anvende flere penge fra EU’s landbrugsstøtte til natur-, miljø-, og klimaforbedrende tiltag i landbruget.

”Vi skal både levere via den målrettede regulering og samtidig opretholde effektive virkemidler, der fremmer bl.a. natur og klima. Det kræver en fuld overførsel af de 15%”, siger Christian Ege.

Anbefalinger fra Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd har samlet en række anbefalinger, som er sendt til Miljø- og Fødevareministeren og til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Download anbefalingerne >>

Det Økologiske Råd præsenterer samtidig baggrundsviden om Landdistriktsprogrammet i et nyt hæfte. Det er vores håb, at materialet kan være nyttigt i de kommende måneders arbejde.

 

Yderligere oplysninger:

Sekretariatsleder Christian Ege: Tlf. 33181933 / 28580698 – mail christian@ecocouncil.dk

eller Landbrugsfaglig medarb. Leif Bach Jørgensen: Tlf. 33181935 / 61365046 – mail leif@ecocouncil.dk

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts