fbpx
ecocouncil article alt banner img

Landdistriktsprogrammet bør have midler fra landbrugsstøtten

16 June 2017 | Energi & Klima | Landbrug | Økonomi og internationalt

En række grønne NGO’er opfordrer regeringen til at overføre flere midler fra den direkte landbrugsstøtte til natur- og miljøordningerne under Landdistriktsprogrammet. Som det er nu, er der helt utilstrækkeligt med penge til f.eks. natur, miljøteknologi, økologisk omstilling og jordfordeling.

Aktuelt om EU's landbrugsstøtte: Det er nu Danmark bør vælge fuld fleksibilitet

Det Økologiske Råd har sammen med en række af de grønne NGO’er sendt en fælles opfordring til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg samt til Miljø- og Fødevareministeren. Her opfordrer vi partier og regering til at træffe beslutning om at overføre flere midler fra den direkte landbrugsstøtte til natur- og miljøordningerne under Landdistriktsprogrammet. Som det er nu udhules Landdistriktsprogrammet år for år, og der er helt utilstrækkeligt med penge til f.eks. natur, miljøteknologi, økologisk omstilling og jordfordeling.

Danmark har aktuelt muligheden for at beslutte en sådan overflytning inden den 1. august i år. I 2014 besluttede den daværende regering at overføre 5-7 % af den direkte støtte til Landdistriktsprogrammet. Det var første skridt på vejen. Hvis ikke vi gør noget nu, er næste åbning for at rykke med beløbene først i forb. med næste reformperiode fra 2021.

Det nuværende Landdistriktsprogram prioriterer indførelsen af en målrettet regulering meget højt. Denne indsats er nødvendig – men det er uacceptabelt, at det fører til yderligere nedprioritering af andre indsatser. Sammen med den gradvise reduktion af midlerne i Landdistriktsprogrammet er konsekvenserne bl.a.:
• Færre penge til naturen og til Naturplanen.
• Støtteordningerne til Miljøteknologi udfases helt i 2020.
• Støtte til innovation og udvikling af det økologiske landbrug reduceres kraftigt.
• Meget få midler til reduktion af landbrugets klimabelastning.
• Støtte til udvikling og innovation af bioteknologi og bioraffinering er også ramt.
• Udviklingen af landdistrikterne via LAG’erne reduceres.
• For få penge til jordfordeling.

Landbruget har også brug for flere penge til landdistriktsstøtten. En bæredygtig vækst og udvikling fordrer stabile rammevilkår. Landbruget skal vide, at staten og samfundet bakker op om den grønne omstilling. Samtidig skal dansk landbrug fastholde konkurrenceevnen. Det kan vi, fordi de lande som vi konkurrerer direkte med, går i samme retning som os. Nabolande med intensiv husdyrproduktion vælger nemlig også fleksibilitet.

Læs mere om sagen her: 
•  pdfBrevet fra NGO'er til regeringen (449 KB) 
•  pdfDet Økologiske Råds anbefalinger vedr. fleksibilitet. (4.03 MB) 
• Hæfte: ’Kampen om EU-støtten – Rækker pengene i Landdistriktsprogrammet?

Yderligere informationer: 
Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd, tlf 33181935, mail: leif@ecocouncil.dk.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts