banner img

Landbrug

Det Økologiske Råd arbejder for en bæredygtig udvikling i landbruget. Vi vil bevare et rigt og varieret plante- og dyreliv og et rent miljø i grundvand, søer, fjorde og havområder. Landbruget bør ikke belaste klimaet – tværtimod kan landbruget bidrage positivt som producent af biomasse og bioenergi. Omlægningen til økologi skal forsætte, og økologisk jordbrug skal udvikles som en sund, robust og bæredygtig dyrkningsmetode.

Det arbejder vi med:

Vis som

88 items found

Regeringens klimaplan er en forspildt chance

09 October 2018 | Energi & Klima | Landbrug | Luftforurening | Transport

Regeringens klimaplan er en forspildt chance

Grønt lys til klimaretssag

15 August 2018 | Energi & Klima | Landbrug | Økonomi og internationalt

Energi & Klima

Brev til miljøministeren fra Det grønne Kontaktudvalg vedr. EU-kommissionens naturhandlingsplan

22 May 2018 | Landbrug

Brev til miljøministeren fra Det grønne Kontaktudvalg vedr. EU-kommissionens naturhandlingsplan

Søren Papes grønne krav

15 May 2018 | Energi & Klima | Landbrug | Økonomi og internationalt

Søren Papes grønne krav

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. biocidaktivstoffer

14 May 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. biocidaktivstoffer

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. ikke fornyet godkendelse af chlorpropham

14 May 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. ikke fornyet godkendelse af chlorpropham

Den transatlantiske frihandelsaftale skal debatteres bredt

17 April 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Luftforurening | Økonomi og internationalt

Den transatlantiske frihandelsaftale skal debatteres bredt

Høringssvar vedrørende forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst af afgrøder til konsum

11 April 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Høringssvar vedrørende forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst af afgrøder til konsum

Spændende analyser og triste gentagelser

10 April 2018 | Energi & Klima | Landbrug

Spændende analyser og triste gentagelser

Forordning om persistente organiske miljøgifte

04 April 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Forordning om persistente organiske miljøgifte

Blandede bolsjer fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab

27 February 2018 | Energi & Klima | Landbrug | Transport | Økonomi og internationalt

Blandede bolsjer fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab

Gode takter i aftale om målrettet regulering

17 January 2018 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Gode takter i aftale om målrettet regulering

Godt udspil til EU’s fælles landbrugspolitik

30 November 2017 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Godt udspil til EU’s fælles landbrugspolitik

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. pesticider

23 November 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. pesticider

Ny stærk kemikalieindsats

19 November 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Ny stærk kemikalieindsats

Rapport om implementering af direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider

20 October 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Rapport om implementering af direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider

Ikke flere penge til nødvendig omstilling mod et bæredygtigt landbrug

16 August 2017 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Ikke flere penge til nødvendig omstilling mod et bæredygtigt landbrug

Godkendelse af pesticid-aktivstoffer

26 June 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Godkendelse af pesticid-aktivstoffer

Brev til Miljø- og Fødevareministeren vedr. ESPOO-konference i Minsk

13 June 2017 | Landbrug | Økonomi og internationalt

Brev til Miljø- og Fødevareministeren vedr. ESPOO-konference i Minsk

Brev fra 6 NGO’er til regeringen om regler for opgørelse af klimagasudslip fra skov og landbrug (LULUCF)

21 May 2017 | Landbrug

Brev fra 6 NGO’er til regeringen om regler for opgørelse af klimagasudslip fra skov og landbrug (LULUCF)

Notat: Metantab fra biogasanlæg, og hvordan dette kan mindskes

03 February 2017 | Energi & Klima | Landbrug

Notat: Metantab fra biogasanlæg, og hvordan dette kan mindskes

Til EU-miljøspecialudvalget om miljø vedrørende plantebeskyttelsesmidler

12 January 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Til EU-miljøspecialudvalget om miljø vedrørende plantebeskyttelsesmidler

Svar til EU-miljøspecialudvalget om miljø og intensive husdyrbrug

30 September 2016 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Svar til EU-miljøspecialudvalget om miljø og intensive husdyrbrug

Brug for penge til vandmiljø, klima og natur

23 August 2016 | Energi & Klima | Landbrug | Økonomi og internationalt

Brug for penge til vandmiljø, klima og natur

Flere midler til miljøet i Landdistriktsprogrammet

23 August 2016 | Landbrug | Økonomi og internationalt

Flere midler til miljøet i Landdistriktsprogrammet

529 organisationer støtter nu forbud mod farlige pesticider

22 July 2016 | Energi & Klima | Landbrug | Økonomi og internationalt

529 organisationer støtter nu forbud mod farlige pesticider

Høringssvar fra NOAH, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd om glyphosat i Round-up

21 June 2016 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Høringssvar fra NOAH, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd om glyphosat i Round-up

Implementering af integreret plantebeskyttelse (IPM) i EU´s medlemsstater

09 June 2016 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Implementering af integreret plantebeskyttelse (IPM) i EU´s medlemsstater

Høringssvar på forslag til ændringer vedrørende bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer

31 March 2016 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Høringssvar på forslag til ændringer vedrørende bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer

Optag af fire ftalater på REACHs kandidatliste som hormonforstyrrende

05 March 2016 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Optag af fire ftalater på REACHs kandidatliste som hormonforstyrrende

Fornyet godkendelse af Glyphosat

23 February 2016 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Fornyet godkendelse af Glyphosat

Fremtiden er grøn

13 December 2015 | Byggeri & Bolig | Energi & Klima | Landbrug | Økonomi og internationalt

Fremtiden er grøn

Konference lægger op til landbrugsdebat

10 December 2015 | Energi & Klima | Landbrug | Økonomi og internationalt

Konference lægger op til landbrugsdebat

Minister ønsker flere svin og ringere vandmiljø

02 November 2015 | Energi & Klima | Landbrug | Økonomi og internationalt

Minister ønsker flere svin og ringere vandmiljø

Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på §3-beskyttede arealer

02 November 2015 | Landbrug

Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på §3-beskyttede arealer

Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

22 October 2015 | Landbrug

Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

Forslag til ændring af Landdistriktsprogrammet 2014-2020

16 October 2015 | Landbrug | Økonomi og internationalt

Forslag til ændring af Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner

16 October 2015 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner

Naturen og befolkningen vandt

16 July 2015 | Landbrug | Økonomi og internationalt

Naturen og befolkningen vandt

Årsrapporten 2015 fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab

06 March 2015 | Energi & Klima | Landbrug

Årsrapporten 2015 fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab

Gode tiltag for klima, natur og miljø på Finansloven

12 November 2014 | Energi & Klima | Landbrug

Gode tiltag for klima, natur og miljø på Finansloven

Regeringens bæredygtighedsstrategi er gammel vin på gamle siloer

13 October 2014 | Energi & Klima | Landbrug

Regeringens bæredygtighedsstrategi er gammel vin på gamle siloer

Gode grønne takter i finanslov 2014

27 November 2013 | Landbrug | Transport | Økonomi og internationalt

Gode grønne takter i finanslov 2014

Gode grønne elementer i åbningstalen

01 October 2013 | Energi & Klima | Landbrug | Luftforurening | Transport | Økonomi og internationalt

Gode grønne elementer i åbningstalen

Små grønne fremskridt men for få miljøkroner

01 October 2013 | Energi & Klima | Landbrug | Transport | Økonomi og internationalt

Små grønne fremskridt men for få miljøkroner

Gode grønne elementer i åbningstale – vi ser frem til konkretisering

02 October 2012 | | Energi & Klima | Landbrug | Transport | Økonomi og internationalt

Gode grønne elementer i åbningstale – vi ser frem til konkretisering

Stor interesse for at diskutere diskonteringsrenten

14 September 2012 | | Energi & Klima | Landbrug | Transport | Økonomi og internationalt

Stor interesse for at diskutere diskonteringsrenten

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts