loading

Vent venligst

banner img

Kemikalier & Plast

Forurening med plastik er et af vor tids største miljøudfordringer. Vores brug af engangsplastik og produkter, der ikke egner sig til genanvendelse, sætter tydelige spor i naturen, både pga. miljøbelastningen i produktionen og pga. den måde vi håndterer de brugte produkter på. Plastik og mange andre af de materialer, vi anvender i vores hverdag, indeholder desværre stadig alt for mange sundhedsskadelige kemikalier. Det skønnes, at der er over 1500 kemikalier på markedet, der er særligt problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Sundhedseffekterne af kemikalierne er kun i få tilfælde fuldt klarlagte, og lovgivningen er ofte bygget op omkring grænseværdier for de enkelte stoffer, på trods af at forskningen viser, at kombinationen af forskellige kemikalier kan være særligt problematisk.

Derfor arbejder vi for en mere gennemtænkt og ambitiøs regulering på EU-niveau, og for at Danmark går foran, både i EU-processerne og i den nationale lovgivning, der hvor det er muligt. Der skal i langt højere grad tænkes cirkulært, og de sundhedsskadelige stoffer skal helt ud af vores produkter. Det Økologiske Råd har gennem de seneste år arbejdet med skiftende projekt-temaer, hvor vi sætter særligt fokus på et emne som f.eks. problemstillingen ved mikroplastik i havmiljøet eller børns udsættelse for kemikalier i deres hverdag. Vi har i 2018 modtaget Global Energy Award på baggrund af det arbejde, der er udført i Projekt Plastfrit Hav.

Det arbejder vi med:

Lone Mikkelsen

Lone Mikkelsen

33 18 19 34
Lone@ecocouncil.dk

Vis som

128 items found

Stort millionbeløb til dansk kamp imod plast i havet

14 September 2018 | Kemikalier & Plast

Stort millionbeløb til dansk kamp imod plast i havet

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. REACH godkendelser (chromtrioxid)

03 July 2018 | Kemikalier & Plast

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. REACH godkendelser (chromtrioxid)

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. REACH godkendelser (chromtrioxid)

02 July 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. REACH godkendelser (chromtrioxid)

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. begrænsning af 4 ftalater

29 June 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. begrænsning af 4 ftalater

Anvendelsen af 1,2-dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion

27 June 2018 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Luftforurening

Anvendelsen af 1,2-dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion

EU-kommissionen vil forbyde engangsservice af plastik

28 May 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

EU-kommissionen vil forbyde engangsservice af plastik

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. biocidaktivstoffer

14 May 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. biocidaktivstoffer

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. ikke fornyet godkendelse af chlorpropham

14 May 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. ikke fornyet godkendelse af chlorpropham

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. aktivstoffet dithianon

14 May 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. aktivstoffet dithianon

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. aktivstoffer

25 April 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. aktivstoffer

Den transatlantiske frihandelsaftale skal debatteres bredt

17 April 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Luftforurening | Økonomi og internationalt

Den transatlantiske frihandelsaftale skal debatteres bredt

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. REACH

13 April 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. REACH

Høringssvar vedrørende forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst af afgrøder til konsum

11 April 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Høringssvar vedrørende forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst af afgrøder til konsum

Forordning om persistente organiske miljøgifte

04 April 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Forordning om persistente organiske miljøgifte

Undtagelser fra begrænsning af anvendelsen af bly i elektrisk og elektronisk udstyr inden for (RoHS-direktivet)

04 April 2018 | Kemikalier & Plast | Luftforurening

Undtagelser fra begrænsning af anvendelsen af bly i elektrisk og elektronisk udstyr inden for (RoHS-direktivet)

Fornyet godkendelse af aktivstofferne mecoprop-P (på dansk: mechlorprop-P), mepanipyrim og zoxamid, Rammenotat M47-18

06 March 2018 | Kemikalier & Plast

Fornyet godkendelse af aktivstofferne mecoprop-P (på dansk: mechlorprop-P), mepanipyrim og zoxamid, Rammenotat M47-18

Forslag til godkendelse af aktivstofferne PHMB og azoxystrobin og ikke-optagelse af chlorophen og PHMB

28 February 2018 | Kemikalier & Plast

Forslag til godkendelse af aktivstofferne PHMB og azoxystrobin og ikke-optagelse af chlorophen og PHMB

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. REACH godkendelser

06 February 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. REACH godkendelser

Gode takter i aftale om målrettet regulering

17 January 2018 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Gode takter i aftale om målrettet regulering

Klima- og miljøeksternaliteter ved biogasproduktion

15 January 2018 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Luftforurening

Klima- og miljøeksternaliteter ved biogasproduktion

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. aktivstoffer

09 January 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. aktivstoffer

Indeklimaet i børneinstitutioner skal undersøges

19 December 2017 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast

Indeklimaet i børneinstitutioner skal undersøges

Godt udspil til EU’s fælles landbrugspolitik

30 November 2017 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Godt udspil til EU’s fælles landbrugspolitik

Forslag til gennemførelsesretsakt om godkendelse af anvendelsen af dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion

29 November 2017 | Kemikalier & Plast

Forslag til gennemførelsesretsakt om godkendelse af anvendelsen af dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. pesticider

23 November 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. pesticider

Ny stærk kemikalieindsats

19 November 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Ny stærk kemikalieindsats

Alvorligt tilbageskridt at fjerne afgiften på PVC og ftalater - forliget om Erhvervspakken

13 November 2017 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Alvorligt tilbageskridt at fjerne afgiften på PVC og ftalater - forliget om Erhvervspakken

Rapport om implementering af direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider

20 October 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Rapport om implementering af direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider

Høringssvar til rammenotat til Miljøspecialudvalget, vedr. glyphosat

19 September 2017 | Kemikalier & Plast

Høringssvar til rammenotat til Miljøspecialudvalget, vedr. glyphosat

Ikke flere penge til nødvendig omstilling mod et bæredygtigt landbrug

16 August 2017 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Ikke flere penge til nødvendig omstilling mod et bæredygtigt landbrug

Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af køretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas

15 August 2017 | Byggeri & Bolig | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Transport

Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af køretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas

Stop problematisk kemi i importerede produkter

07 August 2017 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Stop problematisk kemi i importerede produkter

Ikke-fornyet godkendelse af Flupyrsulfuron-methyl

26 June 2017 | Kemikalier & Plast

Ikke-fornyet godkendelse af Flupyrsulfuron-methyl

Godkendelse af pesticid-aktivstoffer

26 June 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Godkendelse af pesticid-aktivstoffer

Danske børn skades af en cocktail af kemikalier

12 June 2017 | Kemikalier & Plast

Danske børn skades af en cocktail af kemikalier

Kommentarer til Afgifts-Saneringsudvalget

16 May 2017 | Kemikalier & Plast

Kommentarer til Afgifts-Saneringsudvalget

Til EU-miljøspecialudvalget om kosmetikforordningen

06 March 2017 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Til EU-miljøspecialudvalget om kosmetikforordningen

Debatindlæg: Mikroplastik skal ud af pleje- og kosmetikprodukter

24 February 2017 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Debatindlæg: Mikroplastik skal ud af pleje- og kosmetikprodukter

Til Nordisk Råd: Forbud mod mikroplast i kosmetik (sag A 167)

23 January 2017 | Kemikalier & Plast

Til Nordisk Råd: Forbud mod mikroplast i kosmetik (sag A 167)

Til Nordisk Råd: Reducér plastaffald i Norden (sag A 1700)

23 January 2017 | Kemikalier & Plast

Til Nordisk Råd: Reducér plastaffald i Norden (sag A 1700)

Til EU-miljøspecialudvalget om miljø vedrørende plantebeskyttelsesmidler

12 January 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Til EU-miljøspecialudvalget om miljø vedrørende plantebeskyttelsesmidler

Kriterier for EU-miljømærket bør ikke forlænges

05 January 2017 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Kriterier for EU-miljømærket bør ikke forlænges

Høring i EU-miljøspecialudvalget om miljø vedr. god miljøtilstand i havmiljøet

08 December 2016 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Transport | Økonomi og internationalt

Høring i EU-miljøspecialudvalget om miljø vedr. god miljøtilstand i havmiljøet

Svar til EU-miljøspecialudvalget om miljø og intensive husdyrbrug

30 September 2016 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Svar til EU-miljøspecialudvalget om miljø og intensive husdyrbrug

EU-tilladelse til brug af bly i vejafmærkning skader børns hjerner

11 July 2016 | Byggeri & Bolig | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

EU-tilladelse til brug af bly i vejafmærkning skader børns hjerner

Fælles høringssvar om miljø vedr REACH – teststandarder, deca-BDE, BPA og blychromat

28 June 2016 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Fælles høringssvar om miljø vedr REACH – teststandarder, deca-BDE, BPA og blychromat

Høringssvar fra NOAH, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd om glyphosat i Round-up

21 June 2016 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Høringssvar fra NOAH, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd om glyphosat i Round-up

Implementering af integreret plantebeskyttelse (IPM) i EU´s medlemsstater

09 June 2016 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Implementering af integreret plantebeskyttelse (IPM) i EU´s medlemsstater

Stærk udmelding fra virksomheder om hormonforstyrrende stoffer

08 June 2016 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Stærk udmelding fra virksomheder om hormonforstyrrende stoffer

Børn har sundhedsskadelig følgesvend om natten

04 May 2016 | Kemikalier & Plast

Børn har sundhedsskadelig følgesvend om natten

Modtag Nyhedsbrev