fbpx
ecocouncil article banner img

EU landbrugsstøtten skal løfte klima og miljø

2 July 2018 | Landbrug

Landbrugsstøtten fra EU skal skubbe landbruget i en mere bæredygtig retning. I EU-jargon’en kalder vi det at ’støtte offentlige goder’ som natur, miljø og klima.
Vi arbejder for, at miljøstøtten styrkes og bidrager til opfyldelse af mål i vandplaner, naturplaner og energi- og klimaplaner. Desværre har den seneste reform af EU’s fælles landbrugspolitik, CAP (Common Agricultural Policy) som har dannet ramme for landbrugsproduktionen siden 2014, ikke leveret varen.
Men kampen om den fælles landbrugspolitik for perioden 2021 til 2027 er allerede i gang. EU-Kommissionens lægger i deres udspil op til, at det europæiske landbrug skal omstilles for at opfylde FN’s bæredygtighedsmål og klimamålsætningerne fra Paris. De lover forstærket fokus på offentlige goder og vil støtte omstillingen til et mere miljø- og klimavenligt landbrug og bedre sundhed for dyr og mennesker.
Alle kræfter skal sættes ind på at fastholde og udbygge EU- Kommissionens gode hensigter, så den fælles landbrugspolitik for alvor kan blive en løftestang for klima, natur, miljø og biodiversitet.


Se to artikler fra Det Økologiske Råd og Nyt Europa:

1. EU Landbrugsstøtten skal løfte klima og miljø (Altinget Fødevarer 20/12-2018)
2. EU’s landbrugsstøtte falder i de forkerte lommer (Altinget Fødevarer 7/1-2019)

Se mere om de eksisterende støtteordninger og historien bag den fælles europæiske landbrugspolitik her: Kampen om EU-støtten


DØR’s arbejde med EU’s landbrugspolitik støttes af EU-Nævnets Pulje B og af Velux Fonden.

Læs også:

Publikation: Kampen om EU-støtten

Leif Bach Jørgensen

Leif Bach Jørgensen

33 18 19 35
leif@ecocouncil.dk

Modtag Nyhedsbrev