fbpx
ecocouncil article banner img

Kampen om EU-støtten

2 July 2018 | Landbrug

Landbrugsstøtten fra EU skal skubbe landbruget i en mere bæredygtig retning. I EU-jargon’en kalder vi det at ’støtte offentlige goder’ som natur, miljø og klima.

EU’s landbrugsstøtte er fordelt i to søjler: Søjle 1 er den direkte støtte til landmændene – denne del gives i det store hele uden krav til modtagerne, ud over at overholde gældende love. Søjle 2 er Landdistriktsprogrammet – her ligger støtten til miljø og offentlige goder.

Vi arbejder for, at miljøstøtten styrkes og opfylder landbrugets bidrag til vandplaner, naturplaner og energi- og klimaplaner. Dette skal ske i forbindelse med den kommende reform af EU’s landbrugspolitik, som skal være gældende fra 2021. 

Men i Danmark undlod regeringen i august 2017 at træffe en beslutning om at overføre flere penge fra den direkte landbrugsstøtte til Landdistriktsprogrammet. Dermed gik vi glip af chancen for flere penge til natur-, miljø- og klimaforbedrende tiltag.

Der er brug for flere penge. Med den nuværende sammensætning af programmet sker der en udhuling af en række gode og nødvendige støtteprogrammer frem mod 2020. Og sådan som det ser ud nu, kan Danmark ikke nå i mål med at leve op til en række internationale krav vedrørende natur, klima og miljø. Samtidig har vi brug for et bæredygtigt landbrugserhverv og gode levevilkår i landområderne.

Læs vores publikation: Kampen om EU-støtten

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts