fbpx
ecocouncil article alt banner img

Kampagne skal give unge lyst til at vælge bilen fra

23 May 2016 | Luftforurening | Transport

En ny kampagne skaber fokus på bilernes rolle i byen og udfordrer dermed københavnernes transportvaner. Med en serie plakater rundt omkring i Københavns byrum giver Det Økologiske Råd københavnerne en forsmag på, hvordan København vil se ud, hvis mængden af biltrafik stiger.

Pressemeddelelse:

22. maj 2016

Biler ændrer byen

En ny kampagne skaber fokus på bilernes rolle i byen og udfordrer dermed københavnernes transportvaner. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd giver med en serie plakater rundt omkring i Københavns byrum københavnerne en forsmag på, hvordan København vil se ud, hvis mængden af biltrafik stiger. Kampagnen skal give, især de unge københavnere, lyst til at vælge bilen fra.

En ny undersøgelse af de unges holdninger og adfærd indenfor transport viser, at næsten halvdelen af dem, der til dagligt bruger bilen, altid vælger det samme transportmiddel. På denne måde er bilister de trafikanter, der er mindst fleksible i deres valg af transport. Og antallet af trafikanter der er fastlåst i deres vaner forventes at være endnu højere for de ældre aldersgrupper.

”Vi er alle sammen vanedyr når det gælder vores transportvalg. Men særligt bilister er lidt mere fastlåste i deres valg af transport. Når først vi har anskaffet os en bil, bruger vi den også. Derfor har vi brug for lidt større fleksibilitet i vores valg af transport, hvis der også fremover skal være plads til alle i de større byer”, siger Jeppe Juul, transportmedarbejder i Det Økologiske Råd

Biler begrænser bylivet
Særligt antallet af biler har en rolle at spille, hvis København fremover skal rumme en stigende befolkning og dermed behovet for, at flere skal kunne transportere sig. Jeppe Juul understreger, at netop bilerne ikke kun fylder mere pr. person i forhold til andre transportformer, mens også i forhold til andre måder at bruge byens begrænsede plads på.

”Vi har alle brug for at kunne transportere os. Men jo mere vores transportsystem fylder, jo mindre plads bliver der også til andre elementer i byen. Vi vil gerne understrege, at vælger du bilen, så er det på bekostning af nogle andre ting. Man kan sige at bilerne begrænser bylivet”, siger Jeppe Juul.

Flere kollektive løsninger
Undersøgelsen peger også på, at de unge går ind for mere miljøvenlige løsninger, når udfordringen med stigende behov for transport skal løses. Langt størstedelen af de unge mener, at løsningen er, at den offentlige transport udbygges markant, mens kun en lille del mener at udfordringen skal håndteres ved at fx udvide vejene.

”Vores valg af transport er sjældent et enten eller, men derimod et mix af forskellige transportformer. På den måde har den enkeltes valg betydning for den samlede mængde af både støj, luftforurening og hvor hurtigt vi hver især kan komme frem. Særligt på den begrænsede plads vi har i de store byer”, slutter Jeppe Juul.

Yderligere oplysninger
Plakaterne kan bl.a. se på byens hegn omkring Metrobyggeriet på Kgs. Nytorv og ved Trianglen fra mandag den 23. maj.

Jeppe Juul, Transportmedarbejder i Det Økologiske Råd, tlf. 33181948 mobil 30299982

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts