fbpx

Indeklima i daginstitutioner - bilagsrapport

8 March 2019 | 570 SIDER

I bilagsrapporten kan man i anonymiseret form læse rapporterne for de 20 institutioner, som har indgået i projektet.

Formålet med dette er, at andre institutioner i landet kan sammenligne deres institution med en af dem, hvor indeklimaet er blevet kortlagt. Dermed kan man få ideer til tiltag til forbedring af indeklimaet i en institution, der svarer til en af dem, der er målt på.

Ud over de 20 anonymiserede rapporter, er der dels en skematisk oversigt over de 20 institutioner samt et overbliksnotat, som skal gøre det lettere at finde den institution, der minder om ens egen institution.

Da indeklimaet i en institution afhænger af en række forhold jf. hovedrapporten, vil vi dog anbefale, at man får udført en egentlig undersøgelse, frem for blot at lave ovennævnte sammenligning.

Hent PDF

Findes kun elektronisk

Modtag Nyhedsbrev