fbpx
ecocouncil article alt banner img

Høringssvar: Revision af Clean Vehicle Directive (CVD)

27 November 2017 | Transport

Vi har længe set frem til en revision af direktivet, og skal her komme med vores kommentarer. Overordnet set mener det er vigtigt at det offentlige går forrest i forhold til en grøn omstilling af transporten, og vi er derfor forundret over det lagte ambitionsniveau i Kommissionens forslag. Mange større byer i Europa vil således på flere områder af reguleringen allerede leve op til målene i 2020.
Lette køretøjer De mål som Kommissionen sætter for medlemslandene i forhold til lette køretøjer er temmelig uambitiøse. Målene bør være 50% i 2025 og 90% i 2030 med den valgte definition på ’Clean Vehicles’.

Lastbiler Det er forståeligt, at Kommissionen går ind og bruger alternative drivmidler i reguleringen, men mere vigtigt er det at man lægger op til at inddrage VECTO-baseret differentiering, når nu vi har værktøjet og snart har et betydeligt talgrundlag. Det er i vores øjne afgørende, at Kommissionen gør brug af dette (§4A), da mængden af tilgængelige alternative drivmidler er begrænset, og da elektrificeringen er den eneste realistiske full-scale løsning. Set i lyset af inddragelsen af alternative drivmidler er ambitionsniveauet igen forbløffende lavt. Vi anbefaler, at Danmark arbejder for de tunge køretøjer har VCD-mål på 50% i 2025 og 90% i 2030. Gas Naturgas bør ikke indgå som en grøn teknologi da den ikke er det. Biogas bør indgå i det omfang, der dokumenteres brug via seriøst certificeringsordning, og kun til brug i den tunge transport (ikke person- og varebiler).

Vi skal gøre opmærksom på, at de af reguleringen omfattede køretøjer, der erhverves i 2030 vil have indflydelse på CO2-udledningen frem til 2050.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts