fbpx
ecocouncil article alt banner img

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. REACH godkendelser (chromtrioxid)

3 July 2018 | Kemikalier & Plast

Det Økologiske Råds kommentarer til 3 ansøgninger om anvendelse af chromtrioxid:

  1. Rammenotat M 140-18 samt dokument M 141-18

Virksomhederne FN Herstal S.A., Manroy Engineering Ltd. og Browning Viana, Fábrica de Armas e Artigos de Desporto, S.A. fra henholdsvis Belgien, Storbritannien og Portugal om samlet fortsat anvendelse af op til 5,9 tons om året af chromtrioxid

  1. Til anvendelse som proceskemikalie til overfladebehandling i industriel våbenproduktion til militær anvendelse (FN Herstal S.A. og Manroy Engineering Ltd.)
  2. Til anvendelse som proceskemikalie til overfladebehandling i industriel våbenproduktion til civil anvendelse (FN Herstal S.A. og Browning Viana Fábrica de Armas e Artigos de Desporto, S.A.)
  1. Rammenotat M 142-18 samt dokument M 143-18

Euro Cryospace France fra Frankrig ønsker fortsat anvendelse af op til 830 kg chromtrioxid om året til overfladebehandling af rumudstyr. Det drejer sig om brandstoftanke til flydende ilt og brint til løfteraketter samt mindre komponenter i pilotskala.

  1. Rammenotat M 144-18 samt dokument M 145-18

Virksomheden Circuit Foil Luxembourg SARL fra Luxembourg ønsker fortsat at anvende op til 15,8 tons om året af chromtrioxid til anvendelse som proceskemikalie i industriel produktion af printplader til en bred vifte af forskellige elektroniske produkter, som mobiltelefoner, kameraer, køretøjer, medicinsk udstyr, som skannere og pumper, elektronisk rumudstyr og militært udstyr.

Chromtrioxid er kræftfremkaldende, og der kan ikke fastsættes en nedre grænse for effekten. Som udgangspunkt skal stoffet erstattes af egnede alternative stoffer eller teknologier, hvis disse er økonomisk og teknisk levedygtige. Kommissionen lægger op til at godkendelserne gives i 12 år med den betingelse at der gennemføres de fornødne moniteringer og foreslåede risikohåndteringsforanstaltninger. Dog er godkendelsen for Herstals anvendelse 1b kun gældende i 7 år.

Vi finder at 12 år er for lang tid i tilfælde af særligt farlige stoffer, til at det giver et incitament til at udvikle alternativer, og anvendelsen hos Herstal er da også sat til 7 år. Det Økologiske Råd foreslår at tidsfristen forkortes for alle de beskrevne anvendelser til 5-6 år.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts