fbpx
ecocouncil article alt banner img

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. REACH godkendelser

6 February 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

M09/10-18

Det Økologiske Råds kommentar til dis(2-methoxyethyl)ether (Diglym) som opløsningsmiddel i industriel kemikalieproduktion:

Som udgangspunkt skal der ske en udfasning af farlige stoffer som dis(2-methoxyethyl)ether,  og risikoen for eksponering skal reduceres mest muligt i overgangsperioden. I dette tilfælde med en konkret anvendelse i en italiensk virksomhed er det vurderet, at der pt. ikke findes et alternativ. Det økologiske Råd tilslutter sig, at der stilles skærpede krav til virksomhederne om bedre beskyttelse af arbejdstagerne. En tidsfrist til fornyet godkendelse på 12 år er derimod for lang. Det giver ikke tilstrækkeligt incitament til at finde et alternativ. Perioden bør afkortes til 5-6 år.

M11/12/13-18

Det Økologiske Råds  kommentar til 1,2-dichlorethan anvendelse som industrielt opløsningsmiddel i en polsk og 2 tyske virksomheder til ekstraktion af basisolier og paraffinvoks fra destillationsrester fra krakning af råolie:

Som udgangspunkt skal der ske en udfasning af farlige stoffer som 1,2-dichlorethan, og risikoen for eksponering skal reduceres mest muligt i overgangsperioden.  I dette tilfælde er det vurderet, at der pt. ikke findes et alternativ. Det Økologiske Råd bemærker, at der er mangler i risikovurderingen. En tidsfrist til fornyet godkendelse på 12 år er for lang. Det giver ikke tilstrækkeligt incitament til at mindske risikoen for arbejdstagere/miljøet og til at finde alternativer. Perioden bør afkortes til 2 år.

M14/15-18

Det Økologiske Råds  kommentar til 1,2-dichlorethan anvendelse som proceskemikalie til henholdsvis sulfonering og ftalimidomethylering af polystyren­divinyl­benzen-copolymer:

Som udgangspunkt skal der ske en udfasning af farlige stoffer som 1,2-dichlorethan og risikoen for eksponering skal reduceres mest muligt i overgangsperioden. En tidsfrist på 4 år til at substituere 1,2-dichlorethan til sulfonerings-procesessen virker rimelig, men fristen på 12 år for udfasningen af 1,2-dichlorethan i ftalimidomethylerings-processen er for lang og giver ikke tilstrækkeligt incitament til at mindske risikoen for arbejdstagere og miljøet og til at finde alternativer. Denne bør afkortes til 5-6 år

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts