fbpx
ecocouncil article alt banner img

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. aktivstoffet dithianon

14 May 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Det Økologiske Råds bemærkninger til ændret godkendelse af aktivstoffet dithianon

Rammenotat M 101-18:

Datagrundlaget fra firmaet er mangelfuldt angående stabiliteten af dithianon i vindruer og indhold af nedbrydningsprodukter i forarbejdede afgrøder af æbler og vindruer. Der foreligger ikke oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber i Rammenotatet, men der kan være tale om evt. genotoksicitet af nedbrydningsprodukter. Det Økologiske Råd er derfor enig i beslutningen om at trække godkendelsen af midler indeholdende dithianon til spiselige afgrøder tilbage.

Midlerne med dithianon har betydning for frugtavlen i Danmark, da antallet af fungicider til formålet er begrænset. Muligheden for at opretholde produktionen af æbler, pærer, kirsebær og blommer i Danmark med økologiske metoder er nævnt, men den bagvedliggende analyse heraf er på generelt niveau og vil givetvis kunne forbedres.

Det Økologiske Råd noterer sig, at ansøgeren i 2017 har fremsendt supplerende data, men disse er modtaget efter fristen og er derfor ikke med i vurderingen, da Kommissionen har afvist at tage yderligere data i betragtning på dette sene tidspunkt i processen. Ansøgeren kan genfremsende data i forbindelse med ansøgning om fornyet godkendelse af dithianon, idet godkendelsen udløber den 31. maj 2021.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts