fbpx
ecocouncil article alt banner img

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. aktivstoffer

9 January 2018 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Det Økologiske Råd er enig i ikke-godkendelsen af Saponaria officinalis root extract som basisstof (Rammenotat 02-18), samt ikke-godkendelse af flurtamon, pethoxamid og propiconazol ((Rammenotat 05-18). Desuden er vi enige i den fornyede godkendelse af Clonostachys rosea J1446 som lavrisiko-stof (Rammenotat 03-18), idet midlerne efterfølgende vurderes, om de kan godkendes under danske forhold.

Derimod er Det Økologiske Råd ikke enig i regeringens position ift. EU-Kommissionens forslag om ikke-godkendelse af Pseudomonas chlororaphis MA342 (Rammenotat 04-18). Vi mener at KOM’s forslag hviler på en korrekt vurdering. Det nævnes, at den sekundære metabolit , DDR, som er mistænkt for at kunne skade arveanlæggene, ikke påvises over detektionsgrænsen, men EFSA vurderer, at der mangler specifikke sundhedsmæssige referenceværdier. Disse ville i værste fald kunne kræve en lavere detektionsgrænse.

Vedrørende den fornyede godkendelse af forchlorfenuron (Rammenotat 06-18) finder Det Økologiske Råd, at der er egenskaber ved stoffet, som gør en risikovurdering problematisk. Persistensen af det aktive stof og dets omdannelsesprodukt ACP i jord er således meget høj med halveringstider på op til 2 år. Forchlorfenuron mistænkes for at være kræftfremkaldende, og undersøgelserne af bl.a. effekter på bier er endnu ikke afsluttet.

Reynoutria sachalinensis-ekstrakt (Rammenotat 07-18) godkendes ikke, da producenten har trukket ansøgningen tilbage, og kommenteres ikke her, da der mangler en vurdering.
I Rammenotat 08-18 opremses en række såkaldte AIR III-stoffer, Bacillus subtilis (Cohn 1872) Strain QST 713(tidligere strain AQ 713), clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis strain: MA 342, pyrimethanil, quinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazole og ziram. De fleste af disse stoffer er p.t. godkendt i Danmark, men tidsplanen for revurderingerne er skredet. Der er lagt op til midlertidige godkendelser på ét år for alle de nævnte midler. Det er uheldigt at tidsplanen for revurderingerne ikke kan overholdes. Det Økologiske Råd finder, at det i EU-revurderingsprogrammerne bør sikres, at revurderingerne er rettidige.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts