fbpx
ecocouncil article alt banner img

Høring i EU-miljøspecialudvalget om miljø vedr. god miljøtilstand i havmiljøet

8 December 2016 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Transport | Økonomi og internationalt

Til Miljø- og Fødevareministeriet og SVANA, v/Sidsel Bjøl og Ditte Mandøe Andreasen

Det Økologiske Råd er glade for at regeringen overordnet set støtter Kommissionens forslag, men vi tager afstand fra, at regeringen søger at udvande forslaget gennem de 4 punkter i indstilllingen, som man vil ”lægge afgørende vægt på”.

Vi støtter derimod Kommissionens forslag, netop fordi det vil skærpe strategien for et bedre havmiljø, og fordi det konkretiserer dette i form af kvantitative mål. Kom’s forslag indebærer 42 kriterier for god miljøtilstand, og blandt andet et forslag om  kvantitative tærskelværdier for nogle af kriterierne. Vi kan derfor ikke støtte regeringen i, at ”medlemslandene selv kan vælge, om der skal anvendes kvantitative grænseværdier, trends eller kvalitative beskrivelser af god miljøtilstand” En rent kvalitativ beskrivelse vi således være ”elastik i metermål”, som vil forhindre en håndhævelse af overholdelse.

Regeringen fremhæver derimod som sin begrundelse for at ville udvande, at forslaget ”indebærer en potentiel risiko for, at Danmark efterfølgende forpligtes af kvantitative tærskelværdier, der kan medføre væsentlige erhvervsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser.”

Regeringen ønsker at forslaget ikke må føre til nye udgifter for staten eller erhvervene. Men der kan tværtimod på sigt være god økonomi i at prioritere at bruge penge på at forbedre havmiljøet. Regeringen nævner da også den positive økonomiske effekt af en bedre miljøtilstand på fiskebestande og dermed på fangst: ”Opnåelse af god miljøtilstand i havet kan dog også bidrage til at skabe sunde økosystemer og produktive fiskebestande og dermed i visse tilfælde have en positiv værdi for fiskerierhvervet”. Men dette er underspillet i notatet.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts