fbpx

Høringssvar

Høringssvar vedr. paraffin og tung bunkerolie (HFO) fra skibe

30 April 2019 | Kemikalier & Plast

Høringssvar vedr. paraffin og tung bunkerolie (HFO) fra skibe

Bemærkninger til udsættelse af to aktivstoffer

30 April 2019 | Kemikalier & Plast

Bemærkninger til udsættelse af to aktivstoffer

Bemærkninger til fornyet godkendelse af en række aktivstoffer

30 April 2019 | Kemikalier & Plast

Bemærkninger til fornyet godkendelse af en række aktivstoffer

Kommentarer til udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer

29 April 2019 | Energi & Klima

Kommentarer til udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer

Høring over udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

09 April 2019 | Energi & Klima

Høring over udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Det Økologiske Råds bemærkninger til godkendelser af anvendelserne af henholdsvis chromtrioxid og natriumdichromat til overfladebehandlinger af mekaniske dele i helikoptere

01 April 2019 | Kemikalier & Plast

Det Økologiske Råds bemærkninger til godkendelser af anvendelserne af henholdsvis chromtrioxid og natriumdichromat til overfladebehandlinger af mekaniske dele i helikoptere

Bemærkninger til godkendelser af anvendelserne af henholdsvis chromtrioxid og natriumdichromat til overfladebehandlinger af mekaniske dele i helikoptere (Rammenotat M 66-19 og dok. M 67-19 og M 68-19)

01 April 2019 | Kemikalier & Plast

Bemærkninger til godkendelser af anvendelserne af henholdsvis chromtrioxid og natriumdichromat til overfladebehandlinger af mekaniske dele i helikoptere (Rammenotat M 66-19 og dok. M 67-19 og M 68-19)

Regeringshøringssvar på høring vedr. statsstøtteretningslinjerne for kvotehandelssystemet

25 March 2019 | Energi & Klima

Regeringshøringssvar på høring vedr. statsstøtteretningslinjerne for kvotehandelssystemet

Fornyet godkendelse af aktivstoffet carvone (Rammenotat M 59-19)

15 March 2019 | Kemikalier & Plast

Fornyet godkendelse af aktivstoffet carvone (Rammenotat M 59-19)

Forlængelse af forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne: diuron, famoxadon, flumioxazin, metalaxyl-M og tebuconazol (Rammenotat M 61-19)

15 March 2019 | Kemikalier & Plast

Forlængelse af forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne: diuron, famoxadon, flumioxazin, metalaxyl-M og tebuconazol (Rammenotat M 61-19)

Fornyet godkendelse af aktivstoffet dimethenamid-P (Rammenotat M 60-19)

15 March 2019 | Kemikalier & Plast

Fornyet godkendelse af aktivstoffet dimethenamid-P (Rammenotat M 60-19)

Det nationale program for reduktion af luftforurening

11 March 2019 | Luftforurening

Det nationale program for reduktion af luftforurening

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. pesticidaktivstoffer

04 March 2019 | Kemikalier & Plast

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. pesticidaktivstoffer

Kommentarer til godkendelse af anvendelsen af di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) som blødgører i PVC til anvendelser, der er undtaget fra forbuddet mod ftalater

27 February 2019 | Kemikalier & Plast

Kommentarer til godkendelse af anvendelsen af di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) som blødgører i PVC til anvendelser, der er undtaget fra forbuddet mod ftalater

Afvisning af ansøgning om godkendelse af anvendelsen af natriumdichromat som proceskemikalie i industriel produktion

04 February 2019 | Kemikalier & Plast

Afvisning af ansøgning om godkendelse af anvendelsen af natriumdichromat som proceskemikalie i industriel produktion

Ændring af miljøbeskyttelsesloven om skærpelse af miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler

29 January 2019 | Luftforurening

Ændring af miljøbeskyttelsesloven om skærpelse af miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler

Udskydelse af forlængelsen af godkendelsesperioden for en række aktivstoffer

14 January 2019 | Kemikalier & Plast

Udskydelse af forlængelsen af godkendelsesperioden for en række aktivstoffer

forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

11 January 2019 | Energi & Klima

forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

11 January 2019 | Energi & Klima

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Miljøstyrelsens høring af bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse

09 January 2019 | Luftforurening

Miljøstyrelsens høring af bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse

Modtag Nyhedsbrev