fbpx
ecocouncil article banner img

Grøn succes - lokal omstilling der rykker

20 August 2018 | Energi & Klima

Projektet undersøger, hvordan borgerdrevne og lokalt forankrede projekter med fokus på energi kan være med til at skubbe på den grønne omstilling.


Vi er i øjeblikket i gang med at beskrive en lang række eksempler fra hele Danmark, hvor borgerne (bredt forstået): 

- har været inddraget 

- har eller har haft væsentlig indflydelse 

- er nødvendige for projektets gennemførelse 


Disse casebeskrivelser vil løbende blive lagt på denne side.


Baggrund

Der gennemføres til stadighed større og mindre meget forskellige grønne omstillingsprojekter over hele Danmark. Disse projekter involverer typisk lokale aktører samt borgergrupper, boligforeninger, ejendomsejere, lokale håndværksvirksomheder, kommuner osv.  

Projekterne omfatter bl.a. skift af energiforsyning, energieffektivisering, adfærdsændringer, fælles ejerskab af VE anlæg og meget andet. 

Hidtil har der ikke været gennemført en egentlig erfaringsopsamling og bred formidling fra ret mange af projekterne, ligesom en egentlig evaluering af projekterne oftest mangler.  

Der har bl.a. ikke været videregivet oplysninger om, hvad der skal til af lokal opbakning for at lykkes, samt hvilke kræfter, der gerne skal være til stede, og som med fordel kan medvirke til en succesfuld gennemførelse af et lokalt baseret projekt. 

Der er, med andre ord, ikke i tilstrækkeligt omfang blevet videregivet erfaringer fra gennemførelsen af disse projekter, så andre kan lære af dem. 

Projektets mål

Projektet "Grøn omstilling, der rykker" vil opsamle en lang række eksempler med erfaringer fra grønne omstillingsprojekter til inspiration for fremtidige projekter. 

Målsætning: 

Projektet skal give inspiration og viden i forbindelse med den grønne energiomstilling og den generelle energispareindsats, hvor der er brug for lokal opbakning, lokal forståelse og lokale indsatser. 

Projektets resultater vil kunne anvendes af aktive borgere, lokale virksomheder, kommunen og lokale organisationer i forbindelse med fx påbegyndelse af nye projekter.  

Der udarbejdes let tilgængelige beskrivelser, film og information om forskelligartede gode gennemførte lokale projekter til understøtning af denne nødvendige borgernære og lokale indsats. 

Partnere og finansiering 

Projektet bliver gennemført i samarbejde med: 

Samsø Energiakademi 

Videncenter for Energibesparelser i bygninger / Teknologisk Institut Taastrup  

Projektet er finansieret af Energifonden

Projektets Følgegruppe

- Michael H. Nielsen, Direktør i Dansk Byggeri og Energifodens bestyrelse
- Christine Feldthaus, Erhvervskvinde og Energifondens bestyrelse
- Peter Rathje, Adm. Direktør for ProjectZero
- Morten Mejsen Westergaard, Klimachef i Middelfart kommune
- Dorte Nørregaard Larsen, Sekretariatsleder af Energiforum Danmark

Modtag Nyhedsbrev