fbpx
ecocouncil article alt banner img

Gode tiltag for klima, natur og miljø på Finansloven

12 November 2014 | Energi & Klima | Landbrug

trafik-koe Det Økologiske Råd glæder sig over klima-, miljø- og naturtiltag i dagens aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten.

Pressemeddelelse:

Gode tiltag for klima, natur og miljø på finansloven

Det Økologiske Råd glæder sig over de dele af finanslovs-aftalen, som vedrører klima, miljø og transport - indgået mellem regeringen, SF og Enhedslisten. Der er mange gode tiltag. F.eks. på klimasiden afsættes 100 mio. kr pr. år de næste 3 år, herunder ca. 30 mio./år til store varmepumper og 20 til geotermi. Desuden afsættes 830 mio. kr (incl. reserver) til den statslige del af finansieringen af ny letbane i Aalborg.

”Det er meget vigtigt at skabe plads til endnu mere vind i elproduktionen. Her kan store varmepumper sørge for at vindkraftstrømmen udnyttes fornuftigt, også når der er meget af den. Derfor glæder vi os over støtten til store varmepumper på finansloven”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, og fortsætter: ”Også fremme af geotermi er vigtigt, så vi kan få andre alternativer til de fossile brændsler end blot biomasse, som er en begrænset ressource”.

”Det er utrolig glædeligt, at der nu kommer letbane i alle landets fire største byer, idet Aalborg nu også kommer med. Letbaner er et genialt indslag i den kollektive trafik – med høj passagerkomfort og langt billigere end metro”, udtaler Christian Ege.

Aftalen indeholder også en ramme på 100 mio. kr/år i 4 år til grøn omstilling. Heraf afsættes de 30 mio. kr/år til en styrket naturindsats og 30 mio. kr/år til at fremme omlægning til økologisk jordbrug. ”Vi glæder os over at de penge der allerede er afsat til Naturfonden suppleres med yderligere 30 mio. kr/år. Det er et hårdt tiltrængt løft til vores pressede natur”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, og fortsætter: ”Det kræver en yderligere indsats at nå regeringens mål om fordobling af det økologiske areal inden 2020. Finansloven er et lille skridt i den rigtige retning”.

Det Økologiske Råd beklager nedskæringen på udviklingsbistanden, som bl.a. kan gøre det sværere at finde de nødvendigt midler til klimafinanciering i ulandene. Men vi glæder os dog over at beskæringen nu bliver mindst 1 mia. mindre end først udmeldt fra regeringen.

Også flere af de mindre tiltag glæder Det Økologiske Råd, f.eks. at der nu endelig tages fat på at undersøge forureningen med mikroplast, som er et meget stort problem i vandmiljøet.
”De beløb, der afsættes til klima, natur og miljø på finansloven er udtryk for væsentlige skridt i den rigtige retning – om end det på en del områder kun er små skridt”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, og fortsætter: ”Disse tiltag kan ikke stå alene. Vi skal også gøre det mere økonomisk attraktivt at handle klima- og miljøvenligt. Med de seneste vækstplaner har vi bevæget os noget baglæns i forhold til grønne skatteomlægninger. Her må skuden vendes. F.eks. bør regeringen gennemføre den grønne omlægning af bilbeskatningen, som blev lovet i regeringsgrundlaget. Herunder skal det sikres, at det bliver attraktivt at skifte til elbil”.

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 28580698

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts