fbpx
ecocouncil article alt banner img

Gode takter i aftale om målrettet regulering

17 January 2018 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om ny målrettet regulering på landbrugsområdet indeholder mange gode elementer. Dog er det dårligt politisk håndværk, at en vigtig langsigtet aftale laves som smalt forlig. Og muligheden for afbrænding af fiberfraktionen fra gylle er skadelig for miljø og jordkvalitet.

Pressemeddelelse:

Gode takter i aftale om målrettet regulering – dog med knaster

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om ny målrettet regulering indeholder mange gode elementer. Dog er det dårligt politisk håndværk, at en vigtig langsigtet aftale laves som smalt forlig. Og muligheden for afbrænding af fiberfraktionen fra gylle er skadelig for miljø og jordkvalitet.

Det er absolut positivt, at et flertal nu beslutter rammerne for den målrettede regulering, som Natur- og Landbrugskommissionen foreslog tilbage i 2013, og som stort set alle parter er enige om bør være vejen frem for kvælstofreguleringen i Danmark. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd kan bakke op om aftalen på en række områder. Vi

  • Hylder princippet om, at landmændene får mulighed for i højere grad selv at vælge virkemidler – samtidig med at modellen indeholder obligatoriske krav, hvis målsætningerne ikke nås ved frivillighed.
  • Ser et stort potentiale i den udvikling af bioraffinering af græs og præcisionslandbrug, som aftalen støtter.
  • Er enige i, at en målrettet regulering bør baseres på kompensationer. Midlerne hertil skal så hurtigt som muligt udtages fra den direkte landbrugsstøtte og overføres til kompensationsordninger via landdistriktsprogrammet.

Den vigtigste knast i aftalen er forslaget om afbrænding af fiberfraktionen fra separeret gylle: ”Det er oldnordisk tænkning, der ligger bag forslaget om at brænde husdyrgødning. Husdyrgødning er en værdifuld ressource, som bør anvendes til energiproduktion i biogasanlæg , til gødskning af markerne og forbedring af jordkvaliteten”, siger landbrugsfaglig medarbejder i Det Økologiske Råd, Leif Bach Jørgensen og fortsætter: ”Det er simpelt hen for snæver tænkning. Nu skal vi tænke i bevarelse af knappe ressourcer og i synergier mellem klima, natur og vandmiljø”. Forslaget kan kun forstås som et forsøg på at sikre den forøgelse af svineproduktionen, som ligger i landbrugspakken - men som modvirkes af at EU-kommissionen har strammet kravene til udbringning af fosfor.

Aftalen åbner for udtagning af sårbare jorder og for jordfordeling, men disse virkemidler bør sættes mere i fokus.  Politikerne bør få øjnene op for det absurde i, at der ikke samtænkes mellem indsatser i vandplaner, naturplaner og klimaplan – der er sund fornuft og økonomi i at finde fælles løsninger, således som det bl.a. ses ved de allerede gennemførte tiltag omkring Omme Å i Vejle kommune.

Alle partier i Folketinget bakker op om målrettet regulering. Regeringen skylder landbruget en bredere funderet plan, som kan sikre retningen for den grønne omstilling over en lang periode. Dette bør være muligt her – det er dårligt politisk håndværk at lave en snæver aftale. Derfor - åbn op for de nødvendige forhandlinger om en bred aftale!

Yderligere oplysninger:
Christian Ege – christian@ecocouncil.dk / tlf: 33181933 – 28580698
Leif Bach Jørgensen - leif@ecocouncil.dk / tlf: 33181935 – 61365046

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts