fbpx
ecocouncil article alt banner img

Gode grønne takter i finanslov 2014

27 November 2013 | Landbrug | Transport | Økonomi og internationalt

penge Finanslovsaftale for 2014 giver et tiltrængt løft til indsatsen for den danske natur. 
1,1 milliarder til en letbane i Odense lover godt for mere bæredygtig, kollektiv transport. Men til gengæld er det beklageligt, at planerne om en grøn investeringsfond er gået i vasken.

Pressemeddelelse:

København den 27.11.13

Gode grønne takter i finanslov 2014

Finanslovsaftale for 2014 giver et tiltrængt løft til indsatsen for den danske natur, mener Det Økologiske Råd, som også hilser bevillingen til en letbane i Odense velkommen. Til gengæld er det beklageligt, at planerne om en grøn investeringsfond er gået i vasken.

”Der er meget vigtige grønne tiltag på den nye finanslov - især er vi glade for den nye Naturfond”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege. 

Der bliver afsat i alt 1,5 mia. kr. til miljø og natur på finansloven for 2014, hvoraf en halv milliard er øremærket til den nye Naturfond, som blev foreslået af Natur- og Landbrugskommissionen i foråret. Fonden får en startkapital på 850 mio. kr. fordi Villum Fonden og Aage V. Jensens Fond også bidrager, og pengene skal bl.a. bruges til at opkøbe landbrugsjord og omdanne den til naturarealer.

”Det er et rigtig godt skridt, og det er nøglen til at komme i gang med at gennemføre Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, hvor udtagning af sårbare jorde er et centralt punkt,” siger Christian Ege.

Det Økologiske Råd hilser også bevillingen til en letbane i Odense velkommen. Der bliver afsat 1,1 mia. kr. til den i perioden 2015-20.
”Det er vigtigt at miljøvenlig offentlig transport bliver udbygget i hele landet. Derfor er det godt, at Odense nu også har udsigt til at få en letbane, ligesom København og Århus” siger sekretariatslederen i Det Økologiske Råd.  

Endelig det en positiv nyhed, at der bliver budgetteret med en reserve på 200 mio. kr. om året i fire år til grøn omstilling. Heraf er 50 mio. kr. er øremærket til regeringens ressourcestrategi, som bl.a. indebærer, at halvdelen af alt husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Til gengæld beklager Christian Ege, at det ikke lykkedes at får etableret den grønne investeringsfond, som var på bordet under forhandlingerne med Enhedslisten. Fonden skulle have haft en udlånskapacitet på 5 mia. kr., men den bliver altså ikke en realitet.

”En grøn investeringsfond kunne være blevet et godt redskab til at fremme grøn omstilling og til at få pensionsmidlerne og anden privat kapital i spil. Det er meget ærgerligt at den røg på gulvet” siger Christian Ege.

 

Yderligere information:
Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd 28 580 698 eller 33 181 935

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts