fbpx

Forurening fra brændefyring - folder

29 October 2018 | 0 SIDER

I denne folder kan du få et overblik over udfordringen med brændefyring.

Brændefyring er den dominerende danske forureningskilde til en lang række skadelige stoffer: Tjærestoffer, fine partikler, sodpartikler og dioxiner. Særligt forureningen med partikler giver voldsomme helbredsskader. Brændefyring står for 65% af den direkte partikeludledning.

Finansieret af Climate Works Foundation og EU LIFE projektet: Clean Heat samt Astma–Allergi Danmark.

Hent PDF

Findes kun elektronisk

Modtag Nyhedsbrev