fbpx
ecocouncil article banner img

Forurening fra brændefyring

25 July 2018 | Luftforurening

Privat brændefyring i brændeovne og brændekedler er ifølge de seneste undersøgelser fra landets førende forskere og økonomer det absolut alvorligste og dyreste blandt de sundhedsskadelige miljøproblemer i Danmark. Vi har i mange år arbejdet målrettet på at reducere luftforureningen fra brændefyring via afgifter og oplysning. Målet er at motivere til i stedet at efterisolere og anvende miljørigtige varmekilder som fjernvarme og varmepumper. Vi har forestået en række målinger af luftforurening fra brændefyring, der tydeligt viser, at brændefyring kan forurene luften både inde i boligen og i villakvarteret udenfor boligen til sundhedsskadelige niveauer.

Vores arbejde dækker både luftkvalitetsmålinger, kurser for miljøsagsbehandlere, rådgivningsarbejde for kommuner, information til grundejerforeninger f.eks. publikationer, foldere, artikler og oplæg.

Det Økologiske Råd har indgået en aftale med Miljøstyrelsen, der giver os mulighed for at holde oplæg gratis om, hvordan forurening fra brændefyring kan reduceres i grundejerforeninger og kommuner. Det kræver mindst 10 deltagere. Udenfor København skal I dog dække kørsel og evt. ophold. Oplægget er for brugere af brændeovne og folk der er generet af røg fra brændeovne. 

Det Økologiske Råds arbejde med at reducere luftforureningen fra brændefyring finansieres EU-projektet Clean Heat, Miljøstyrelsen og samarbejdsprojekter med f.eks. kommuner.

Sammenhold din gamle brændeovn med andre varmekilder her

Kontaktperson: 
Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, tlf. 22 81 10 27 / karp@env.dtu.dk

Yderligere information:
Publikation 2016: Luftforurening fra brændefyring

Folder 2016: Luftforurening fra brændefyring

Se vores internationale projekthjemmeside her: www.clean-heat.eu

Læs Det Økonomiske Råds rapport om brændefyring: www.dors.dk/vismandsrapporter/oekonomi-miljoe-2016/kapitel-ii-luftforurening2016/kapitel-ii-luftforurening 

Kræftens Bekæmpelse om brændefyring: https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/luftforurening/

Astma-Allergi Danmark om brændefyring: http://dinhverdag.astma-allergi.dk/braendeovne 

Lungeforeningen om brændeovne: https://www.lunge.dk/luft/viden-roeg-fra-braendeovne  

Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening: www.braenderoeg.dk

Artikel i Grundejeren.dk (marts 2017):  Forurening fra brændefyring 

Posters: Residential wood burningFlue gas cleaning for small stoves and boilers og Taxation of residential burning

Video om forurening fra brændefyring (eng. med danske undertekster):

 

English version (with subtitles in several other languages): https://youtu.be/VvAY95TGPhA  

 

Kåre Press-Kristensen

Kåre Press-Kristensen


karp@env.dtu.dk kaare@ecocouncil.dk

Modtag Nyhedsbrev