fbpx
ecocouncil article alt banner img

Fortsat massiv forurening fra brændeovne

19 September 2015 | Luftforurening

Brændeovne udleder ca. 30 % af forureningen med sundhedsskadelige fine partikler i København og udleder derved lige så mange partikler som trafikken. Dette er til trods for, at brændeovne kun dækker 0,5 % af byens energiforbrug. Ved at indføre røgfri boligområder kan partikeludledningen reduceres markant.

Pressemeddelelse

den 19. september 2015

Fortsat massiv forurening fra brændeovne

Ifølge en ny rapport fra DCE ved Aarhus Universitet udleder brændeovne ca. 30 % af forureningen med sundhedsskadelige fine partikler i København. Brændeovne udleder derved lige så mange partikler som trafikken. Til trods for, at brændeovne kun dækker 0,5 % af byens energiforbrug. Ved at indføre røgfri boligområder, hvor brændeovnene erstattes med lidt ekstra fjernvarme, kan partikeludledningen derved reduceres markant.

Ud fra en detaljeret undersøgelse af brændeforbruget i København har DCE ved Aarhus Universitet opdateret deres beregninger for brændeovnenes bidrag til partikeludledningen i byen. Resultatet er, at byens godt 15.000 brændeovne udleder væsentlig færre partikler end tidligere beregnet. De udleder ifølge de nye beregninger ca. 95 ton sundhedsskadelige fine partikler (PM2,5) årligt. Til sammenligning udeleder byens hundredetusinder af biler godt det samme (100 ton partikler årligt).

”Brændeovne dækker ca. 0,5 % af energiforbruget, men udleder 30 % af de sundhedsskadelige fine partikler (PM2,5). Ved at erstatte brændeovne med lidt ekstra fjernvarme kan partikeludledningen med et trylleslag nedbringes 30 % svarende til at forbyde alle biler i byen. Jeg håber virkelig, at det er et wake up call for politikerne” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd.  

Partikeludledningen fra brændeovne er ifølge rapporten 350 gange større pr. energienhed sammenholdt med byens kraftværker. For nyere og gamle brændeovne er forureningen 500-700 gange større end fra kraftværkerne pr. energienhed. Selv de bedste miljømærkede brændeovne udleder over 100 gange flere partikler end kraftværkerne pr. energienhed. I beregningerne er antaget, at folk altid fyrer optimalt i deres brændeovne, hvorfor forureningen sandsynligvis er væsentlig større i praksis.

”På landsplan står brændefyring for ca. 66 % af den samlede danske partikeludledning selv om brænde kun dækker ca. 3 % af energiforbruget. Til sammenligning udleder alle landets kraftværker under 3 % af partiklerne. Brændefyring er derved den mest sundhedsskadelige varmekilde og bør begrænses af hensyn til miljø og folkesundhed” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.  

Undersøgelsen fra DCE finder desuden, at brændeovne i Københavns haveforeninger udleder dobbelt så mange partikler pr. ovn som ovnene i resten af byen og derved er en stor lokal forureningskilde. Brændefyring bør minimeres i byens haveforeninger, så de ikke fremstår som byens sorte pletter. Dette kan let ske ved efterisolering og ved at indlægge fjernvarme i haveforeninger uden fjernvarme.  

I forhold til den tidligere undersøgelse af forureningen fra brændeovne i København er der i den nye undersøgelse anvendt detaljerede opgørelser over brændeforbruget, hvilket har reduceret forbrugets størrelse og forureningen meget i forhold til tidligere undersøgelser. Læs hele rapporten fra DCE >>

Yderligere informationer: 
Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd, tlf. 22 81 10 27

Generelt om brænderøg – Læs hæftet: Forurening fra Brændefyring >

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts