fbpx
ecocouncil article alt banner img

Forslag til godkendelse af aktivstofferne PHMB og azoxystrobin og ikke-optagelse af chlorophen og PHMB

28 February 2018 | Kemikalier & Plast

Det Økologiske Råds bemærkninger til Rammenotat M40-18 om forslag til to Kommissionsforordninger om godkendelse af aktivstofferne PHMB (1415;4.7) i produkttyperne 2 og 4 og azoxystrobin i produkttyperne 7, 9 og 10, i henhold til forordning 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. Forslag til to Kommissionsbeslutninger om ikke-optagelse efter samme forordning af  chlorophen og PHMB.

 

Det Økologiske Råd er enig i, at der ikke er vist sikker anvendelse til det i EU ansøgte anvendelsesområde for aktivstofferne chlorophen i produkttype 3 og PHMB (polyhexamethylen-

biguanide-hydrochlorid) i produkttyperne 1, 5, og 6, og at disse to stoffer ikke kan godkendes i disse produkttyper.

Chlorophen er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 2) og reprotoksisk (kategori 2) og er derfor omfattet af udelukkelseskriterierne.

PHMB er ligeledes klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 2). Stoffet er persistent i jord og vand og er meget giftigt i vandmiljøet, hvor det kan forvolde langvarige effekter. Der er desuden påvist krydsresistens og risiko for udvikling af tolerance hos mikroorgansimer over for stoffet. Det Økologiske Råd er betænkelig ved at stoffet trods dette godkendes til brug i produkttyperne 2 og 4 (PT2: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr. PT4: Produkter til desinficering af udstyr, beholdere, spise- og fodringsredskaber, overflader og rør i forbindelse med fremstilling, transport, oplagring eller indtagelse af fødevarer eller foderstoffer til mennesker og dyr). Det fremgår af evalueringen i ECHA, at stoffet står til substitution, men at der ikke findes andre aktive stoffer, som er egnede. Der er foretaget en risikovurdering for menneskers sundhed eller for miljøet, som har vist, at der er en sikker anvendelse på trods af at aktivstoffet i sig selv er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 2) og potentielt kan skade miljøet. Den udførte risikovurdering bør nøje evalueres.

Det tredje biocid er azoxystrobin, som skal godkendes i produkttyperne 7, 9 og 10.  Azoxystrobin meget giftig for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Stoffet har også været anvendt som svampemiddel i landbruget, men er nu forbudt. Det Økologiske Råd er ikke enig i godkendelsen af  azoxystrobin til de nævnte produkttyper.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts