fbpx
ecocouncil article alt banner img

Forslag til gennemførelsesretsakt om godkendelse af anvendelsen af dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion

29 November 2017 | Kemikalier & Plast

Kommentar til Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt om godkendelse af anvendelsen af 1,2-dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (komitesag)

Det Økologiske Råd har følgende kommentar. Som udgangspunkt skal der ske en udfasning af farlige stoffer som 1,2-dichlorethan.  og risikoen for eksponering skal reduceres mest muligt i overgangsperioden. Det er regeringens generelle holdning, at de særligt problematiske stoffer, som er prioriteret og optaget på REACH, Bilag XIV, som udgangspunkt skal erstattes af egnede alternative stoffer eller teknologier, hvis disse er økonomisk og teknisk levedygtige. I dette tilfælde med en konkret anvendelse i to DOW-virksomheder er det vurderet, at der pt. ikke findes et alternativ. Det økologiske Råd tilslutter sig, at der stilles skærpede krav til virksomhederne om bedre beskyttelse af arbejdstagerne. En tidsfrist til fornyet godkendelse på 12 år er derimod for lang, da den ikke vil virke som incitament til at udvikle erstatningsstof eller en anden teknologi. Perioden bør sænkes til f.eks. 5 år.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts