fbpx
ecocouncil article alt banner img

Forordning om persistente organiske miljøgifte

4 April 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug

Det Økologiske Råds bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) 

Ændringerne er overvejende opdateringer og ajourføring i forhold til anden regulering mm.

Det Økologiske Råd har følgende bemærkninger:
Vedr. Artikel 5, stk. 2: Indehaveren af et lager på mere end 50 kg, som består af eller indeholder et eller flere af stofferne i bilag I eller II, og som det er tilladt at anvende, giver oplysning om lagerets art og størrelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor lageret befinder sig. Der er imidlertid undtagelser for kontrol med virksomheder, jfr. Artikel 3, som handler med forbudte stoffer, der anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard. Her burde der være krav om oplysning om alle lagre af sådanne stoffer uanset at mængderne er mindre end 50 kg.
Vedr. Artikel 7 om affaldshåndtering. Denne artikel og det tilhørende bilag IV er vigtige i forbindelse med cirkulær økonomi. De grænseværdier, som er opført i bilag IV, er relativt høje. Det fremgår ikke om og hvornår der er mulighed for at revidere disse værdier. Det bør ske snarest, i forbindelse med anden form for regulering.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts