fbpx
ecocouncil article alt banner img

For meget økonomi og for lidt miljø i ny vismandsrapport

28 February 2013 | Energi & Klima | Luftforurening | Transport | Økonomi og internationalt

Balancen er skæv i årsrapporten fra Det Miljøøkonomiske Råd. Der er for meget fokus på økonomi og for lidt på miljø.

Pressemeddelelse:

Vismandsrapport fokuserer for meget på økonomi og for lidt på miljø

Balancen er skæv i årsrapporten fra Det Miljøøkonomiske Råd, som bliver offentliggjort i dag. Der er for meget fokus på økonomi og for lidt på miljø, mener Forbrugerrådet og Det Økologiske Råd.

Det Miljøøkonomiske Råd, som er en del af vismandsinstitutionen, har i dag offentliggjort en ny rapport om klima, energi, bilbeskatning og affald. Det er de økonomiske vismænd, som står bag rapporten, og det er de ikke sluppet særligt godt fra, mener Det Økologiske Råd, som repræsenterer Forbrugerrådet i Det Miljøøkonomiske Råd – dog ligesom de øvrige repræsentanter uden indflydelse på vismandsrapporterne.

Den nye rapport anvender nogle snævre økonomiske betragtninger, som gør at der tages for lidt hensyn til miljøet, mener Christian Ege, som sidder i Det Miljøøkonomiske Råd for Forbrugerrådet/Det Økologiske Råd.

For eksempel anbefaler rapporten at skære bilbeskatningen ned til et niveau, der svarer til de såkaldte eksterne omkostninger, som bilkørslen påfører samfundet. Men der er stor usikkerhed om fastsættelsen af disse omkostninger, påpeger han.

”Hvis man skærer bilbeskatningen ned til det niveau, som vismændene foreslår, vil vi se en kraftig stigning i bilkørslen – vismændene anslår selv 20 pct. stigning - og dermed også et større CO2-udslip, mere luftforurening, mere støj og mere trængsel, ” siger Christian Ege.

”Mere bilkørsel belaster både miljøet og folkesundheden. Luftforurening og støj kan øge risikoen for luftvejssygdomme og andre alvorlige lidelser. Når folk kører mere i bil, får de desuden mindre motion, og dermed større risiko for at bliver ramt af livsstilssygdomme. Alt i alt betyder mere bilkørsel derfor øgede udgifter for sundhedsvæsenet,” siger han.

Det Økologiske Råd er også kritisk over for klima- og energiafsnittet i rapporten, fordi vismændene bag rapporten nærer overordentlig stor tillid til, at EU's CO2-kvotesystem alene kan opfylde klimamålene. Rapporten anbefaler ikke andre virkemidler inden for kvotesektoren.

”Det er paradoksalt at have så stor tiltro til kvotesystemet netop nu, hvor det åbenlyst har spillet fallit - fordi der er alt for mange kvoter på markedet. Prisen er i bund og dermed er der ikke tilstrækkelig tilskyndelse til at begrænse Co2udslippet, ” siger Christian Ege.

På affaldsområdet fokuserer rapporten alene på forurening ved affaldsbehandling, men ser bort fra ressourceproblemerne, som bliver stadig mere overhængende.

Yderligere oplysninger: Christian Ege Tlf. 33 18 19 33 /28 580 698.

Christian Ege er Forbrugerrådes repræsentant i det Miljøøkonomiske Råds repræsentantskab og sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Læs/download Forbrugerrådets kommentarer til Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg her: defaultKommentarer (103.18 kB) (103 KB) 

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts