fbpx
ecocouncil article banner img

EUs revisionsret revser

12 September 2018 | Luftforurening | Transport

Den Europæiske Revisionsret har netop færdiggjort en særberetning, der endnu en gang slår fast, at de virkemidler, vi hidtil har brugt for at mindske dødeligheden fra luftforurening ikke er tilstrækkelige.

"Luftforurening er den største miljørisiko for sundheden i Den Europæiske Union," siger Janusz Wojciechowski, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "I de seneste årtier har EU's politikker bidraget til at mindske emissionerne, men luftkvaliteten er ikke blevet forbedret i samme takt, og den har stadig en betydelig negativ indvirkning på folkesundheden."

Hvert år fører luftforurening til ca. 400 000 for tidlige dødsfald og flere hundrede milliarder euro i sundhedsrelaterede eksterne omkostninger.

EU's luftkvalitetsnormer blev fastsat for næsten 20 år siden, og nogle af dem er meget svagere end WHO-retningslinjerne og langt fra det niveau, som de seneste forskningsresultater om sundhedsvirkningerne peger på.

”Der er brug for markant mere fokus på det her område. De grønne organisationer og sundhedsorganisationerne må stå sammen her og råbe regeringen op. Regeringen må arbejde langt mere offensivt på at støtte en elektrificering af transportsektoren og give kommunerne mulighed for at indføre miljøzoner, så vi kan beskytte vores borgere mod den lange række af sygdomme, som luftforurening forårsager ” Udtaler Transport medarbejder Jeppe Juul fra Det Økologiske Råd.

Modtag Nyhedsbrev