fbpx
ecocouncil article alt banner img

EU-tilladelse til brug af bly i vejafmærkning skader børns hjerner

11 July 2016 | Byggeri & Bolig | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Pressemeddelelse
EU-Kommissionen har tilladt brugen af to sundhedsfarlige blypigmenter. Bly er i høj grad forbudt pga. dets evne til at skade hjernen hos særligt fostre og helt små børn. Men nu er det blevet lovligt at bruge i f.eks. vejafmærkninger.
Ved slid fra biler og tunge køretøjer vil blypigmenterne blive frigivet fra vejbelægningen og mennesker og miljø vil i højere grad blive udsat for dette skadelige kemikalie. Det koster EU-landene dyrt i tabte IQ-point.
 
Igennem en årrække har den canadiske producent Dominion Colour Corporation lobbiet for, at to blypigmenter, bly sulfochromat gul og blychromat molybdat sulfat rød, skulle lovliggøres til industriel brug i EU. Dette er nu opnået på trods af, at en lang række organisationer, herunder den svenske brancheorganisation for maling og lak, SVEFF, understreger, at blychromater hverken er ønskede eller nødvendige. Bly sulfochromat gul er klassificeret som både kræftfremkaldende, reproduktionstoksisk, og giftig for mennesker og miljø(1).
 
”Det er meget trist for folkesundheden, at denne tilladelse er gået igennem hos EU-Kommissionen.” siger Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier hos miljøorganisationen Det Økologiske Råd. ”Bly er måske et af de kemikalier, hvor det forskningsmæssigt er mest grundigt dokumenteret, at det skader hjernes udvikling. Og dette rammer særligt fostre og helt små børn, hvor hjernen stadig ikke er færdigudviklet”.
 
Den danske professor og miljømediciner Philippe Grandjean er én blandt en lang række af internationale forskere der har vist, hvordan gravides udsættelse for bly kan resultere i lavere IQ hos deres børn. Fra den økonomiske teori ved man, at en borgers gennemsnitlige livstidsindtægt stiger med 1-1,5 procent for hvert ekstra IQ-point. På denne baggrund har forskerne og økonomer skønnet, at udsættelsen for bly alene koster Danmark op imod 7,5 mia. kr. om året(2).

”Det er trist, at EU-Kommissionen i højere grad tilgodeser industriens interesser, fremfor borgernes”, siger Lone Mikkelsen og fortsætter; ”I flere EU-lande, herunder Sverige, er brugen af blypigmenter i vejafmærkning forbudt, på grundlag af, at der findes gode alternativer. Alligevel får industrien godkendt brugen bl.a. med et argument om, at der ikke findes alternativer. Det virker absurd. Hvor er incitamenterne for de progressive virksomheder til at substituere tidligt?”
 
For mere information:
Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier - Tlf. 25 79 20 01 - lone@ecocouncil.dk
 

1 http://mst.dk/media/131000/30-c-i-pigment-y31.pdf
2 http://fagpressen.eu/farlige-stoffer-koster-dyrt-i-tabt-intelligens-2/

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts